Tworzymy aktywne społeczeństwo

Responsive Design Współpraca międzynarodowa

LPP ERASMUS
Wymiana zagraniczna

How To Journal of Modern Science

Międzynarodowe czasopismo naukowe

Support Services Akredytowany Ośrodek Egzaminacyjny TOEIC

Akredytowany Ośrodek Egzaminacyjny ETS GLOBAL

Uniwersytet 3 wieku Uniwersytet
III wieku

WSGE przez całe życie

II Forum Gospodarcze Powiatu Otwockiego


 

W dniu 5 września 2014 roku w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury odbyło się II Forum Gospodarcze Powiatu Otwockiego. Organizatorami II Forum Gospodarczego było Starostwo Powiatowe w Otwocku wraz z Wyższą Szkołą Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi  w Józefowie i Klubem Nowej Gospodarki Powiatu Otwockiego.

Sponsorem głównym Forum był Building Plastics Sp. z o.o., sponsorami SuperDrob S.A. Zakład Drobiarsko-Mięsne Karczew, F.H.U. Bruk-Bud Piotr Skoczek, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Otwocku, Bank Zachodni WBK Oddział 2 w Otwocku, Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku, Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych Jartel, patronaty instytucjonalne Ministerstwo Gospodarki, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Wojewoda Mazowiecki, Krajowa Izba Gospodarcza, Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych, Prezydent Ełku, Inicjatywa Firm Rodzinnych.

Partnerem głównym był Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Otwocku, patronaty samorządowe objęły: Wójt Gminy Celestynów, Burmistrz Karczewa, Wójt Gminy Kołbiel, Wójt Gminy Osieck, Wójt Gminy Sobienie-Jeziory, Wójt Gminy Wiązowna. Patronat nad II Forum objęła restauracja Poezja. Patronaty medialne objęli: Linia Otwocka, Linia TV, AS PIK, Pixel TV, Józefów nad Świdrem.

Oficjalnego otwarcia Forum dokonali: Starosta Otwocki - Bogumiła Więckowska oraz Jego Magnificencja Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej - dr Tadeusz Graca. Pierwsze wystąpienie wprowadzające w tematykę II Forum Gospodarczego wygłosił Pan dr hab. Jacek Męcina, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, który mówił oszansach i wyzwaniach rynku pracy w kontekście krajowym i lokalnym. Jako druga głos zabrała Pani Danuta Wolska- Rzewuska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku, która swoje wystąpienie poświęciła nowymformom aktywizacji zawodowej i współpracy z pracodawcami w świetle nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Obok oficjalnych wystąpień program II Forum Gospodarczego Powiatu Otwockiego obejmował dwa znaczące punkty. Pierwsze to panel dyskusyjny pod hasłem „Rewitalizacja i innowacja gospodarki”. Głos w panelu zabrało ośmiu dyskutantów:

Pani Bogumiła Więckowska – Starosta Otwocki, która swoje wystąpienie poświeciła  wpływowi firm rodzinnych na rozwój powiatu otwockiego. Pan Tomasz Andrukiewicz – Prezydent miasta Ełk, który przedstawił zagadnienie rewitalizacja miasta małej i średniej wielkości. Pan Roman Trzaskalik – Prezes Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum Sp. z o.o. mówił o wartościach w biznesie. Pan Norbert Konarzewski – z Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy przedstawił problematykę rozwoju i ekspansji polskich mikroprzedsiębiorstw. Wystąpienia te oparte było na najnowszych badaniach prowadzonych przez Fundację. Pan Sławomir Wronka z Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku mówił o innowacjach technologicznych i ich możliwym wpływie na rozwój powiatu otwockiego. Pan Tomasz Budziak z Zarządu Fundacji Inicjatywa Firm Rodzinnych wypowiedział się na temat firm rodzinnych, jako szansy polskiej gospodarki. Pan Piotr Zawistowski wiceprezes Zarządu 4consulting Sp. z o.o. wskazał możliwe obszary rewitalizacji aktywności gospodarczej powiatu otwockiego. Pan Sławomir Koźlak z Inicjatywy Obudźmy Józefów omówił problem zagospodarowania przestrzennego i partycypacji społeczeństwa i przedsiębiorców w rozwoju gospodarczym Józefowa i powiatu. Całość moderował Jacek Czech - Dyrektor ds. Rozwoju Krajowej Izby Gospodarczej. 

W drugiej rundzie panelu odnieśli się do wypowiedzi współpanelistów oraz odpowiadali na pytania zadane z sali.

Kolejnym wydarzeniem była uroczysta Gala Biznesu Powiatu Otwockiego podczas, której rozstrzygnięto Konkurs dla Najlepszych Przedsiębiorców Powiatu Otwockiego. Miał on na celu pokazanie dobrych praktyk współpracy biznesu, nauki oraz administracji w powiecie otwockim. Konkurs został ogłoszony po raz pierwszy. Kapituła Konkursu chciała wyróżnić najlepszych przedsiębiorców w sześciu kategoriach:

·         Pracodawca Roku

·         Filantrop Roku (w tej kategorii oprócz przedsiębiorców - mogły składać także organizacje pozarządowe, które realizują wiele ze swoich zadań właśnie dzięki hojności sponsorów.

·         Debiut Roku

·         Innowator roku

·         Bizneswoman

·         Biznes Rodzinny

Laureaci Nagrody w kategoriach Pracodawca roku, Filantrop roku, Debiut roku otrzymali statuetki Buzdygan Marszałka Bielińskiego, natomiast laureaci Nagrody w kategoriach Innowator roku, Bizneswoman oraz Biznes Rodzinny otrzymalistatuetki Innowator Biznesu.  

Laureatami w poszczególnych kategoriach zostali:

·         Pracodawca Roku - Przedsiębiorstwo Instalacyjn0-Budowlane “Gwarant” Eugeniusz Zieliński

·         Filantrop Roku - Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych Jartel

·         Debiut Roku - MaisonMadlene Magdalena Wojnicz

·         Innowator roku - InGas sp. z o.o.

·         Bizneswoman - STOK DEVELOPER Sp. z o.o.

·         Biznes Rodzinny – Grupa Dekarska Kowalscy Zbigniew Kowalski

·        

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy a wszystkich Państwa już dziś zapraszamy kolejne, III Forum w przyszłym roku. 

 

  

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube