Tworzymy aktywne społeczeństwo

O kierunku Administracja

Dlaczego warto wybrać kierunek „administracja” w WSGE?

 • Będziesz mieć możliwość wyboru spośród czterech interesujących specjalności: Finanse i administracja publiczna, Administracja celna i skarbowa, Administracja biznesuAdministracja usług społecznych. To Ty zdecydujesz, co interesuje Cię najbardziej i czemu chcesz się poświęcić.
 • Damy Ci możliwość uczestniczenia w wykładach otwartych, do których prowadzenia zapraszamy m.in. naukowców z innych uczelni lub autorytety i ciekawych ludzi reprezentujących inne środowiska.
 • WSGE posiada wysoko wyspecjalizowaną kadrę z zakresu prawa, administracji, zarządzania oraz ekonomii.
 • WSGE działa na rynku szkół wyższych , stale się rozwijając i wzbogacając ofertę o nowe kierunki.
 • Studiując w naszej uczelni masz możliwość wyjazdu na studia zagraniczne do uniwersytetów we Włoszech, Hiszpanii, Grecji, Turcji, Portugalii, ale też Węgier, Słowacji czy Litwy.
 • WSGE jest akredytowanym ośrodkiem egzaminacyjnym TOEIC®, który jest doskonałym dodatkiem do CV.

Czego nauczę się w trakcie studiów?

Absolwenci kierunku „administracja” potrafią m.in.:

 • Przygotowywać oferty pod zamówienia publiczne
 • Przygotowywać i wydawać decyzje administracyjne
 • Prowadzić postępowanie administracyjne
 • Udzielać porad prawnych z zakresu prawa administracyjnego

Gdzie mogę pracować po ukończeniu studiów na kierunku „administracja”?

Absolwenci kierunku „administracja” znajdują zatrudnienie m.in. w:

 • terenowych organach administracji rządowej,
 • instytucjach jednostek samorządu terytorialnego,
 • przedsiębiorstwach współpracujących z administracją publiczną,
 • komórkach administracyjnych każdego podmiotu gospodarczego,
 • biurach projektowych,
 • instytucjach i agendach Unii Europejskiej,
 • jednostkach powołanych z mocy prawa lub na podstawie porozumień do wykonywania zadań publicznych,
 • Policji,
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Agencji Wywiadu,
 • Straży Gminnej (Miejskiej),
 • instytucjach z sektora ubezpieczeniowego i finansowego,
 • Straży Granicznej.

Czytaj więcej:

Od początku istnienia Uczelnia kształci studentów na kierunku Administracja. Studia na tym kierunku mają na celu przygotowanie do wykonywania pracy w organach państwa i samorządu terytorialnego, absolwenci charakteryzują się przedsiębiorczością, program i sposób kształcenia zapewniają zaś zdobycie nowoczesnej wiedzy i praktyki z zakresu problematyki prawno – administracyjnej, absolwenci posiadają dodatkowo podstawową orientację w zakresie ekonomii i zarządzania.

Długoletnie doświadczenie w zakresie prowadzonego kształcenia powoduje, że studia na kierunku Administracja wzbogacone są o praktyki w centralnych i terenowych jednostkach administracji rządowej, samorządu terytorialnego i organizacjach pozarządowych, które studenci mogą realizować w oparciu o porozumienia zawarte z określonymi podmiotami przez WSGE. Proces dydaktyczny zróżnicowany jest dodatkowo poprzez gościnne wykłady i debaty studenckie. stanowiskach wymagających znajomości regulacji prawnych i ich praktycznego zastosowania.

Studia na tym kierunku mają na celu przygotowanie do wykonywania pracy w organach państwa i samorządu terytorialnego. Kształcimy kompetentną i etyczną kadrę administracyjną dobrze znającą przepisy prawa.

Zajęcia prowadzone są przez wybitnych naukowców, praktyków prawa i innych nauk.

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube