Tworzymy aktywne społeczeństwo

Spotkanie Naukowego Koła Pedagogicznego WSGE im. Alcide De Gasperi

Spotkanie Koła Pedagogicznego WSGE
21.03.2017 wtorek -  godzina 18
Nie przegap okazji, wykorzystaj szansę podniesienia kwalifikacji zawodowych
 
 
Koło Naukowe Studentów Pedagogiki
Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi
zaprasza na spotkanie

  

z cyklu spotkań z CIEKAWYM CZŁOWIEKIEM
Dr Patrycja Cicha
Wicedyrektor Szkół Animus im. bł. ks. J. Popiełuszki
Dyplomowany pedagog Montessori wieku dziecięcego oraz Dziecięcej Matematyki
Nauczyciel edukacji przedszkolnej z terapią zaburzeń rozwojowych
Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Magister filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.
 
TEMAT: "Metoda Marii Montessori"
 
KIEDY: w dniu 21.03.2017 roku (wtorek)
godzina 18
               
GDZIE: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie,
ul. Sienkiewicza 4
sala 14
 
    
Udział w posiedzeniach Koła Naukowego jest premiowany wpisem do suplementu dyplomu
 

 

Zarząd oraz stali uczestnicy spotkań Koła Naukowego "Pedagog"
lic. Justyna Ciorga - przewodnicząca  Koła Naukowego Studentów Pedagogiki WSGE (II rok studia magisterskie)
lic. Longina Molak - wiceprzewodnicząca Koła Naukowego Studentów Pedagogiki WSGE (I rok studia magisterskie)
dr Dorota Łażewska - opiekun Koła Naukowego Studentów Pedagogiki WSGE
Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube