Tworzymy aktywne społeczeństwo

Nowy statut Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcie De Gasperi w Józefowie

Szanowni Państwo,

w związku z obowiązkiem nałożonym w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r.o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 1311), Założyciel Uczelni uchwalił statut dostosowany do wymagań wynikających z nowelizacji.

Zgodnie z art. 35 ust. 3a pkt 1. ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.), zamieszczam treść ww. statutu na stronie internetowej naszej Uczelni.

 

Rektor WSGE

dr Tadeusz Graca

 

2017.1.uchwała zarządu spółki.statut WSGE

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube