Tworzymy aktywne społeczeństwo

Wydarzenie naukowe w WSGE Alcide De Gasperi w Józefowie.

16.09.2016 roku odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Wydawanie aktów administracyjnych jako forma prawna realizacji zadań samorządu terytorialnego

zorganizowana przez Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie oraz Uniwersytet Rzeszowski. Czas konferencyjnych wykładów oraz dyskusji został poświęcony szczegółowym zagadnieniom związanym m.in. z obciążeniami podatkowymi, ulgami w spłacie należności, Europejską Kartą Samorządu Lokalnego, zasadami i trybem wydawania uchwał, regionalnym kolejowym przewozom pasażerskim i rewitalizacji. Zderzenie dwóch perspektyw poznawczych: praktycznej (Wicestarosty Otwockiego, Burmistrza Miasta Kętrzyn, Burmistrza Gminy i Miasta Karczew, Wójta Gminy Wiązowna, Wójta Gminy Osieck oraz Dyrektora Delegatury NIK w Olsztynie ) z teoretyczną (pracownicy naukowo - dydaktyczni polskich i zagranicznych uniwersytetów i szkół wyższych) przyczyniło się do odkrywania i analizowania problemów administracyjnych istotnych z punktu widzenia mieszkańców konkretnych gmin i powiatów. Cennym wkładem w debatę była możliwość porównania funkcjonowania gmin Republiki Słowackiej z działaniem gmin polskich. W konferencji bowiem udział wzięli goście z Uniwersytetu Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach. Polskie uczelnie były zaś reprezentowane przez wykładowców z Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu.  Przedłużeniem panelu dyskusyjnego oraz obrad plenarnych będzie monografia poświęcona realizacji zadań samorządu terytorialnego przy pomocy prawnych form działania administracyjnego.

https://sites.google.com/site/konferencjawsgeadm/fotorelacja

 

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube