Tworzymy aktywne społeczeństwo

Koło Naukowe Studentów Pedagogiki

Koło Naukowe Studentów Pedagogiki "Pedagog"
WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI EUROREGIONALNEJ
im. Alcide De Gasperi
W JÓZEFOWIE
zaprasza STUDENTÓW PEDAGOGIKI
na spotkanie organizacyjne
 
Kiedy ?
 27.09.2016 roku (wtorek)
godzina 18

  

 
Gdzie ?
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie,
ul. Sienkiewicza 4
 
W programie:
- określenie naszych pedagogicznych pasji i zainteresowań
- ustalenie tematów spotkań w nowym roku akademickim
- inspiracje z XXX Letniej Szkoły Młodych Pedagogów zorganizowanej przez Komitet Nauk Pedagogicznych PAN na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach ("Pułapki badań nad edukacją").
 
 
 
Serdecznie zapraszamy Studentów Pedagogiki WSGE  
do wzbogacenia warsztatu pracy
pedagoga, nauczyciela i wychowawcy
 
Udział w posiedzeniach Koła Naukowego jest premiowany wpisem do suplementu dyplomu
 
 
Justyna Ciorga - przewodnicząca  Koła Naukowego Studentów Pedagogiki WSGE
Longina Molak - wiceprzewodnicząca Koła Naukowego Studentów Pedagogiki WSGE
dr Dorota Łażewska - opiekun Koła Naukowego Studentów Pedagogiki WSGE
Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube