Tworzymy aktywne społeczeństwo

IX Zjazd Pedagogiczny w Białymstoku

W dniach 21-23 września 2016 roku w Białymstoku odbył się  IX Zjazd Pedagogiczny

Ku życiu wartościowemu. Idee-koncepcje-praktyki”, który był wielkim świętem polskiej pedagogiki. Zjazd został zorganizowany przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku oraz Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Wśród wielu uczelni była również reprezentowana Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie. Wykłady wiodące wygłosili: prof. dr hab. Zbigniew Kwieciński, Wychowanie do człowieczeństwa. Uwagi po Nicei; prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak, Pedagogika, a życie wartościowe – etos prawdy i odpowiedzialności; prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, (Nie)widzialność pedagogiki naukowej i praktycznej; prof. dr hab. Zbyszko Melosik, Młodzież i przemiany kultury współczesnej (konstrukcje kontroli, wolności i rozproszenia); prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz, Tożsamości (nie)wartościowe w kontekście bogactwa kultur; prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski, Kompetencje jako wartość indywidualna i społeczna; prof. dr hab. Maria Czerepaniak – Walczak, Wolność – równość – sprawiedliwość w dostępie do wyższego wykształcenia. O szansach emancypacji poprzez edukację; ks. prof. dr hab. Marian Nowak, Kryzys wartości czy kryzys człowieka XXI wieku?; prof. dr hab. Maria Mendel,  Miejsce wartości, wartość miejsca; prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz, Jednostka i wspólnota wobec pytania o wartości. Tradycje, praktyka, zmiana.

Szczegółowaproblematyka została zaprezentowana w trakcie obrad dziewięciu sekcjitematycznych oraz jednej sekcji posterowej.

1. Życie wartościowe a conditio humana człowieka XXI wieku – u źródeł aksjologii i pedagogiki;

2. Życie wartościowe – metateoretyczne i metodologiczne aspekty badań aksjopedagogicznych;

3. Życie wartościowe wobec dynamizmu przemian społeczno-kulturowych, gospodarczych i politycznych;

4. Kultura i sztuka jako przestrzeń aksjologiczna i edukacyjna;

5. Tożsamość człowieka – pedagogika wobec różnorodności;

6.Temporalny wymiar życia wartościowego;

7. Edukacja – w stronę kluczowych wartości;

8. Kreowanie środowiska edukacyjnego z perspektywy życia wartościowego;

9.Szkoła i wychowanie ku życiu wartościowemu.

Wiele interesujących informacji na temat IX Zjazdu Pedagogicznego znajduje się na blogu prof. Bogusława Śliwerskiego (sliwerski-pedagog.blogspot.com/)

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube