Tworzymy aktywne społeczeństwo

IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Nowoczesne narzędzia informatyczne w przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa”

WSGE im. Alcide De Gasperi oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych
organizatorami IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.
„Nowoczesne narzędzia informatyczne w przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa”

W dniu 18 października 2016 roku w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku odbyła się konferencja poświęcona przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa w różnych obszarach życia społecznego przy użyciu nowoczesnych narzędzi informatycznych.
Patronat honorowy nad konferencją objęli: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego; Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie; Krajowa Izba Gospodarki Cyfrowej; Związek Miast Polskich; Stowarzyszenie Chrześcijańskich Przedsiębiorców „Nostra Res”; Straż Graniczna; Stowarzyszenie Informatyków Polskich;  Główny Inspektorat Sanitarny oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna.
Wykład wprowadzający wygłosił prof. nadzw. dr hab. inż. Marek Kisiel – Dorohinicki z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie poruszając kwestie dotyczące możliwości i perspektyw zastosowania dedykowanych narzędzi analitycznych  w obszarze bezpieczeństwa publicznego.
W panelu dyskusyjnym na temat zastosowania nowoczesnych technologii informatycznych i elektronicznych dla zapewnienia bezpieczeństwa udział wzięli: Marek Posobkiewicz – Główny Inspektor Sanitarny Kraju;  Płk SG Mariusz Kijowski – Dyrektor Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej; Ireneusz Przeklasa – Dyrektor Biura Informatyki Urzędu Do Spraw Cudzoziemców; Gen. bryg. rez. Włodzimierz Nowak – Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. Cyberbezpieczeństwa, Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Cyfryzacji; Dr Jacek Gajewski – Kierownik Działu Badań i Współpracy Międzynarodowej Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku; Bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski – Dyrektor Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej Państwowego Instytutu Badawczego w Józefowie; Tomasz Andrukiewicz – Prezydent Miasta Ełk, przedstawiciel Związku Miast Polskich oraz Zsolt Tadeusz Fekete – Prezes Zarządu Algotech Polska Sp. z o.o., absolwent Canadian Executive MBA.
Sesje tematyczne dotyczyły: bezpieczeństwa informatycznego, zdrowotnego, zastosowań wiedzy teoretycznej w praktyce, a także współczesnych zagrożeń związanych z bezpieczeństwem kraju.
Konferencja była doskonałą okazją do wymiany poglądów zarówno ludzi świata nauki, jak i biznesu oraz państwowych służb publicznych, organów administracji państwowych, a także ośrodków badawczych specjalizujących się w tworzeniu nowoczesnych narzędzi informatycznych.

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube