Tworzymy aktywne społeczeństwo

Kondolencje

Z głębokim żalem i poczuciem wielkiej straty

przyjęliśmy wiadomość o śmierci

prof. ndzw. dr. hab.

Wincentego Bednarka

Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

w latach 2007-2013.

 

Był wybitnym naukowcem w dziedzinie prawa administracyjnego,
autorem wielu publikacji poświęconych administracji, Policji, bezpieczeństwu wewnętrznemu RP.

 

W Zmarłym tracimy zasłużonego nauczyciela akademickiego
i wychowawcę wielu pokoleń młodzieży.
Pozostanie we wdzięcznej pamięci społeczności akademickiej. 


Wyrazy szczerego współczucia 

Rodzinie Zmarłego

składają:

Rektor i Senat
oraz cała społeczność akademicka

Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

 

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się we czwartek 27 października 2016 r. o godz. 12.00 w kaplicy przy cmentarzu  w Rawie Mazowieckiej.

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube