Tworzymy aktywne społeczeństwo

Relacja z IV Konferencji LOG Powiatu Otwockiego – Karczew

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi  w Józefowie ma zaszczyt uczestniczyć - jako współorganizator - w cyklu pięciu Konferencji w zakresie BUDOWANIA PARTNERSTWA LOKALNEGO NA RZECZ OŻYWIENIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO I AKTYWIZACJI RYNKU PRACY W POWIECIE OTWOCKIMz udziałem przedstawicieli samorządu lokalnego, przedsiębiorców, III sektora i aktywnych mieszkańców powiatu otwockiego, które realizowane jest od czerwca do grudnia 2016 roku. 
Nasza Uczelnia reprezentowana jest przez:  Prof. Bronisława Sitka, Rektora dr. Tadeusza Gracę, prodziekana Wydziału Nauk Społecznych dr. inż. Grzegorza Winogrodzkiego oraz dr. Łukasza Romana.

W dniu 16 listopada 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Karczewie odbyła się IV Konferencja Partnerstwa Lokalnego Powiatu Otwockiego na rzecz ożywienia społeczno – gospodarczego powiatu i aktywizacji rynku pracy pt. „Promocja Partnerstwa Lokalnego na rzecz ożywienia społeczno – gospodarczego i aktywizacji rynku pracy Powiatu Otwockiego”. Cykl konferencji odbywa się pod patronatem Starosty Otwockiego oraz Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku. Biorą w nich udział przedstawiciele samorządu lokalnego, przedsiębiorców, III sektora i aktywnych mieszkańców Powiatu Otwockiego.

Celem tej Konferencji była integracja międzysektorowa, wspólne wypracowanie diagnozy społeczno – gospodarczej przy udziale przedsiębiorców, samorządu, III sektora, kadry edukacyjnej, młodzieży i aktywnych mieszkańców, a także wypracowanie partnerskich projektów służących ożywieniu społeczno - gospodarczemu powiatu, gmin, instytucji oraz firm.

Warte podkreślenia jest to, że w konferencji wzięła udział kilkunastoosobowa delegacja samorządu miasta Nowowołyńska na Ukrainie z Merem Wiktorem Sapożnikowem na czele.

Konferencję otworzyła Danuta Wolska – Rzewuska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku. Pan Wicestarosta Otwocki Paweł Rupniewski po przywitaniu zebranych, przedstawił gości z partnerskiego dla Powiatu Otwockiego miasta Nowowołyńsk. Następnie wszystkich uczestników przywitał gospodarz – Burmistrz Karczewa Władysław Dariusz Łokietek. Wyraził zadowolenie, że jedna z pięciu konferencji trafiła do Karczewa oraz życzył wszystkim uczestnikom owocnych obrad.

Głos zabrał także Mer Nowowołyńska, który wyraził nadzieję na zapoczątkowanie współpracy z przedsiębiorcami Powiatu Otwockiego.

W części oficjalnej swoje wystąpienie nt. "Strategii Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020" wygłosiła Pani Katarzyna Lisiecka - Przedstawicielka ROPS Warszawa oraz referat nt. "Europejskiego Funduszu Społecznego w Województwie Mazowieckim w latach 2014-2020 - POWER" wygłosiła Pani Agnieszka Klimkiewicz z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.

Po części oficjalnej przystąpiono do kilkugodzinnej części warsztatowej. Taka właśnie forma pracy daje możliwość bezpośredniego kontaktu liderów lokalnych środowisk, przedsiębiorców, samorządu i III sektora oraz wspólnej pracy nad projektami lokalnego ożywienia gospodarczego dla rozwoju gmin i powiatu.

 

Uczestnicy warsztatów opracowywali i stworzyli propozycje projektów rozwoju lokalnego i aktywizacji rynku pracy opartych na wypracowanej diagnozie społeczno-gospodarczej powiatu.

Każda z grup wypracowała własne propozycje projektów zawarte w trzech obszarach:

1. Projekty w zakresie: wsparcia środowiska społeczno-gospodarczego w powiecie otwockim: przedsiębiorców, rolników, instytucji samorządowych i III sektora.

2. Projekty w zakresie: zachęcania do tworzenia nowych firm, instytucji i organizacji w gminach i w powiecie otwockim pod potrzeby mieszkańców i klientów spoza powiatu.

3. Projekty w zakresie: przyciągania z zewnątrz potrzebnych firm, instytucji i organizacji pozarządowych do powiatu otwockiego w celu wzbogacenia i uzupełnienia oferty lokalnej.

Następnie uczestnicy pracy w grupach głosowali nad projektami społeczno-gospodarczymi i wypracowali wstępne opracowywanie wybranych propozycji projektów społeczno-gospodarczych i aktywizacji rynku pracy według ustalonego schematu i programu konferencji.

Do zakończenia cyklu pięciu Konferencji poświęconych Budowaniu Partnerstwa Lokalnego w powiecie otwockim, pozostały jeszcze jedne warsztaty, które zwieńczone będą IV Forum Gospodarczym oraz uroczystą Galą Biznesu 2016 powiatu otwockiego. Najbliższe i zarazem ostatnie spotkanie odbędzie się w dniu 15 grudnia b.r. – o jej przebiegu będziemy mieli przyjemność Państwa poinformować. W związku z dużym zainteresowaniem  m. in. przez studentów przedstawioną problematyką, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie postanowiła utworzyć stronę internetową – kng.org.pl - specjalnie poświęconą temu i podobnym zagadnieniom  - serdecznie zapraszamy.

 

 


Konferencję otworzyła Danuta Wolska – Rzewuska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku.Pan Wicestarosta Otwocki Paweł Rupniewski po przywitaniu zebranych, przedstawił gości z partnerskiego dla Powiatu Otwockiego miasta NowowołyńskGłos zabrał także Mer Nowowołyńska, który wyraził nadzieję na zapoczątkowanie współpracy z przedsiębiorcami Powiatu Otwockiego. 

Zdjęcia: UM Karczew

 

Opracował:
Adiunkt Wydziału Nauk Społecznych

Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

dr Łukasz Roman

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube