Tworzymy aktywne społeczeństwo

Zaproszenie na I Konferencję Studencką

Szanowni Studenci Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

 

Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie dr inż. Grzegorz Winogrodzki oraz opiekun Koła Naukowego Studentów Bezpieczeństwa Wewnętrznego „Bezpieczna Strefa” dr Łukasz Roman zwracają się do Braci Studenckiej z apelem o przygotowanie materiałów oraz serdecznie zapraszają do udziału w I Konferencji Studenckiej o tematyce bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego w XXI wieku – Strategie Bezpieczeństwa organizowanej przez Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku oraz Studentów III roku Stosunków Międzynarodowych Instytutu Historii i Nauk Politycznych, która odbędzie się w dniu 13 grudnia 2016 roku w godzinach 9:45 – 14:00.

 

 Jednym ze współorganizatorów, a także Patronat nad konferencją objęli Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie oraz Koło Naukowe Studentów Bezpieczeństwa Wewnętrznego „Bezpieczna Strefa”.

 

Powyższa, premierowa konferencja będzie doskonałą okazją zdobycia doświadczenia i pogłębienia wiedzy naukowej z obszaru szeroko pojmowanego bezpieczeństwa.

 

Ponadto konferencja stanie się forum wymiany wiedzy i opinii środowisk naukowych, a jej geneza wynika z szerokiej dyskusji na temat ogólnoświatowego bezpieczeństwa, które jest ciągle żywym tematem, szczególnie na tle ostatnich wydarzeń.

 

Celem konferencji będzie przedstawienie sytuacji na arenie międzynarodowej dotyczącej przede wszystkim:

- bezpieczeństwa narodowego,

- strategii bezpieczeństwa międzynarodowego,

- najważniejszych podmiotów i organizacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo,

- istota teorii działań militarnych i teorii prowadzenia działań w rejonach konfliktowych.

 

Udział w konferencji wiąże się z publikacją artykułu, który może być opracowany w indywidualnej jak i zbiorowej formie w recenzowanej monografii pokonferencyjnej.

 

Z ramienia Naszej Uczelni inicjatorami i głównymi reprezentantami są Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie dr inż. Grzegorz Winogrodzki oraz adiunkt Wydziału Nauk Społecznych i opiekun Koła Naukowego Studentów Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSGE „Bezpieczna Strefa” dr Łukasz Roman.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w niniejszej konferencji studenckiej!

 

Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych

dr inż. Grzegorz Winogrodzki

 

Adiunkt Wydziału Nauk Społecznych

dr Łukasz Roman

 

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube