Tworzymy aktywne społeczeństwo

Spotkanie Członków Koła Naukowego „Bezpieczna Strefa” WSGE im. Alcide De Gasperi w Józefowie

Zaproszenie na spotkanie Koła Naukowego

„Bezpieczna Strefa”

23.01.2017 (poniedziałek) -  godzina 15:00, sala 15

Nie zwlekaj, przyjdź i weź udział w ciekawym spotkaniu pasjonatów z obszaru bezpieczeństwa i obronności

 

Koło Naukowe Studentów Bezpieczeństwa Wewnętrznego „Bezpieczna Strefa”

WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI EUROREGIONALNEJ

im. Alcide De Gasperi

W JÓZEFOWIE

zaprasza STUDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

I NIE TYLKO ;)

 na spotkanie

  

z cyklu spotkań z EKSPERTEM Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA

 

w dniu 23.01.2017 roku (poniedziałek)

godzina 15:00, sala 15

 

Gośćmi styczniowego spotkania będą

Pani prof. nadzw. dr hab. Marzena Dymek-Maciejewska

oraz

Pan mgr Piotr Maciejewski

 

dr hab. Marzena Dymek Maciejewska

Głównie interesują mnie uwarunkowania procesu motywacyjnego, organizacyjne i osobowe wyznaczniki kształtowania motywacji do pracy. Od 1992r. podejmowałam konsekwentnie działania badawcze zmierzające do badania różnych aspektów motywacji.

Kolejnym obszarem zainteresowań naukowych jest problematyka z zakresu psychologii międzykulturowej.

Oprócz zagadnień czysto naukowych zajmuję się szeroko pojętą jakością procesu kształcenia, również w zakresie normalizacji i certyfikacji procesu edukacji.

Jestem Prezesem i auditorem wiodącym w Certika Sp. z o. o. akredytowanej przez Polskie Centrum Akredytacji jednostki certyfikującej systemy zarządzania jakością.

 

mgr Piotr Maciejewski

Od blisko 15 lat zajmuję się systemami zarządzania, najpierw przez 10 lat jako konsultant z dorobkiem 170 wdrożonych systemów, obecnie jako auditor w Certika sp. z o. o., której jestem też współwłaścicielem.

W czasie mojej praktyki spotkałem się ze wszystkimi typami organizacji biznesowych jak też non-profit, reprezentujących całe spektrum typów zarządzania, kultur organizacyjnych i metod pracy. Wdrażałem, szkoliłem lub certyfikowałem prawie wszystkie systemy zarządzania oparte na ryzyku, np. jakość, środowisko, bezpieczeństwo informacji, bezpieczeństwo żywności (HACCP).

 

Temat:  

„Dlaczego sprzątaczka może być bardziej niebezpieczna niż dyrektor –
czyli rzecz o bezpieczeństwie informacji”

 

Miejsce:

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie,

ul. Sienkiewicza 4

sala 15

 

Zapraszamy serdecznie wszystkich Studentów Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSGE oraz wszystkich studentów Naszej Uczelni i nauczycieli akademickich zainteresowanych niniejszym tematem wykładu otwartego.

 

Udział w posiedzeniach Koła Naukowego jest premiowany wpisem do suplementu dyplomu

 

 

Serdecznie zapraszamy!

Zarząd, opiekunowie oraz stali uczestnicy spotkań Koła Naukowego "Bezpieczna Strefa”

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube