Tworzymy aktywne społeczeństwo

Bezpieczeństwo i higiena pracy - cele studiów

Celem studiów jest pogłębienie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy m.in. w świetle obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. (Dz. U 2004 nr 246, poz. 2468) w sprawie służb bezpieczeństwa i higieny pracy. Uczestnicy zostaną zapoznani z najnowszymi przepisami regulującymi prawo ochrony pracy i zasadami bezpieczeństwa pracy i ratownictwa medycznego, bezpieczeństwa pożarowego zakładu pracy oraz podniosą swoje kompetencje i kwalifikacje z zakresu psychologii i ergonomii pracy, reagowania podczas wypadków przy pracy, chorób zawodowych i ich profilaktyki czy metodyki pracy i dydaktyki szkoleń pracowników w zakresie BHP.

Zajęcia prowadzone będą przez praktyków - specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie w zakresie przedmiotów prowadzonych w ramach bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykładowcy są doświadczonymi trenerami posiadającymi rzetelną wiedzę i bardzo dobry kontakt z uczestnikami studiów

 

Adresaci studiów

Absolwenci Studiów są przygotowani do pracy w służbach bhp przedsiębiorstw, w firmach świadczących usługi w zakresie bhp oraz ośrodkach szkoleniowych kształcących w tej dziedzinie. Mogą być zatrudnieni w służbach bhp wszystkich sektorów gospodarki: m.in. szkolnictwie, służbie zdrowia, służbach mundurowych, administracji państwowej oraz samorządach terytorialnych. Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych wszystkich kierunków, rodzajów i stopni, którzy chcą zdobyć i poszerzyć wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Adresatem studiów są zarówno osoby pracujące w służbie BHP, jak i osoby spoza branży, chcące uzyskać nową specjalność zawodową.

1. Ukończenie Studiów, potwierdzone świadectwem WSGE w Józefowie, daje uprawnienia do wykonywania zawodu starszego inspektora i specjalisty ds. bhp oraz zajmowania stanowisk kierowniczych w służbach bhp zgodnie z Rozporządzeniami Rady Ministrów w sprawie służby bhp z dnia 2 września 1997 r. oraz z dnia 2 listopada 2004r.

2. Słuchacze Studiów przechodzą, potwierdzone zaświadczeniem, szkolenie w zakresie udzielania pomocy przedlekarskiej w stanach zagrożenia życia oraz nabywają kompetencje do prowadzenia audytów i szkoleń w zakresie bhp.

3. Dla zainteresowanych uczestników, za dodatkową opłatą, przewiduje się możliwość ukończenia, potwierdzonego zaświadczeniem, kursu pedagogicznego.

 

Program studiów:

1.       Prawo i ochrona pracy

2.       Psychologia pracy

3.       Ergonomia pracy

4.       Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy   

5.       Analiza i ocena zagrożeń czynnikami  występującymi w procesie pracy

6.       Zarządzanie ryzykiem zawodowym

7.       Wypadki i choroby zawodowe.  Sposoby zapobiegania  Środki ochrony indywidualnej

8.       Ratownictwo przedmedyczne w stanach zagrożenia życia

9.       Ochrona ppoż. i przeciwwybuchowa oraz środowiska naturalnego

10.   Metodyka i organizacja przeprowadzania szkoleń BHP

11.   Metodyka oceny ryzyka zawodowego

12.   Zajęcia dydaktyczne

13.   Zajęcia praktyczne

14.  Seminarium dyplomowe

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube