Tworzymy aktywne społeczeństwo

O kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne

Dlaczego warto wybrać kierunek „bezpieczeństwo wewnętrzne” na poziomie studiów pierwszego stopnia w WSGE?

 • WSGE posiada wysoko wyspecjalizowaną kadrę z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, dzięki czemu jesteśmy jedną z nielicznych uczelni w województwie mazowieckim posiadających uprawnienia do nadawania tytułu magistra na tym kierunku. W WSGE masz możliwość ukończenia kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” zarówno na poziomie studiów pierwszego jak i drugiego stopnia
 • Wybierając studia ma kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” na poziomie studiów pierwszego stopnia będziesz mieć możliwość wyboru spośród dwóch interesujących specjalności: Specjalista ds. bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni lub Bezpieczeństwo publiczne ze szkoleniem policyjnym. To Ty zdecydujesz, co interesuje Cię najbardziej i czemu chcesz się poświęcić
 • Jeśli interesuje Cię służba w Policji, warto pamiętać, że na mocy porozumienia z Komendą Główną Policji z października 2011 r., możemy realizować studia ze skróconym szkoleniem policyjnym
 • Jeżeli zdecydujesz się na studia na tym kierunku, damy Ci możliwość uczestniczenia w wykładach otwartych, do których prowadzenia zapraszamy m.in. naukowców z innych uczelni lub autorytety i ciekawych ludzi reprezentujących inne środowiska (np. gen. Waldemara Skrzypczaka)
 • Kierunek posiada aktualną akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 • NOWOŚĆ! Skorzystaj z Potwierdzenia efektów uczenia się (RPL) i zalicz część studiów na podstawie Twojego doświadczenia zawodowego lub wiedzy pozyskanej na różnych szkoleniach. Czytaj TUTAJ, aby poznać szczegóły
 • WSGE działa na rynku szkół wyższych od ponad 10 lat, stale się rozwijając i wzbogacając ofertę o nowe kierunki
 • Studiując w naszej uczelni masz możliwość wyjazdu na studia zagraniczne do uniwersytetów m.in. we Włoszech, Hiszpanii, Grecji, Turcji, Portugalii, ale też Węgier, Słowacji czy Litwy
 • WSGE jest akredytowanym ośrodkiem egzaminacyjnym TOEIC®, który jest doskonałym dodatkiem do CV.

Czego nauczę się w trakcie studiów?

Absolwenci kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne” potrafią m.in.:

 • zarządzać jednostkami bezpieczeństwa publicznego
 • rozpoznać i zabezpieczyć ślady kryminalistyczne
 • znają prawo wykroczeń oraz prawo karne
 • prowadzić proces resocjalizacji.

Gdzie mogę pracować po ukończeniu studiów na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”?

Absolwenci kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” robią karierę m.in. w:

 • firmach ochroniarskich, detektywistycznych i agencjach ochrony osób i mienia,
 • Policji
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Straży Granicznej
 • Biurze Ochrony Rządu
 • Straży Gminnej lub Miejskiej
 • biurach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
 • innych miejscach, z ukierunkowaniem na jednostki odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne.

Czytaj więcej:

Złożona sytuacja polityczna na arenie międzynarodowej spowodowała wzrost znaczenia bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego w polityce państwa. Zainteresowanie tą dziedziną wiedzy wykazują niemal wszystkie organy administracji publicznej, polityki społecznej i gospodarczej. Odpowiedzialną rolę odgrywa tutaj obrona cywilna, służby gospodarcze, policja, straż graniczna, straż pożarna i inne wyspecjalizowane agencje.

Współczesne realia spowodowały konieczność utworzenia i rozwoju kierunków nauczania w szkołach wyższych, które byłyby w stanie odpowiedzieć na zapotrzebowanie na wiedzę i praktyczne przygotowanie w zakresie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego.

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne to studia interdyscyplinarne. Treści programowe obejmują przygotowanie z dziedzin nauk prawnych, ekonomicznych, humanistycznych, zarządzania z przygotowaniem w zakresie organizacji i funkcjonowania administracji publicznej w Polsce. Kompleksowo traktują i odnoszą się do koncepcji i sposobów przeciwdziałania zagrożeniom w sferze szeroko pojętego bezpieczeństwa wewnętrznego. Podczas kształcenia kładziony jest nacisk na zdobywanie wiedzy teoretycznej, kształtowanie kompetencji społecznych oraz umiejętności praktyczne.

Najogólniej ujmując - istota kierunku określa się jako kompleksowa umiejętność i kompetencja zgodnego z prawem rozpoznawania, zwalczania i przeciwdziałania zagrożeniom wewnętrznym.

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube