Tworzymy aktywne społeczeństwo

O kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia

Dlaczego warto wybrać kierunek „bezpieczeństwo wewnętrzne” na poziomie studiów drugiego stopnia w WSGE?

 • Możesz rozpocząć studia drugiego stopnia na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”, nawet jeżeli ukończyłeś studia pierwszego stopnia na zupełnie innym kierunku.
 • WSGE posiada wysoko wyspecjalizowaną kadrę z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego, dzięki czemu jesteśmy jedną z nielicznych uczelni w województwie mazowieckim, posiadających uprawnienia do nadawania tytułu magistra na tym kierunku. W WSGE masz możliwość ukończenia kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” zarówno na poziomie studiów pierwszego, jak i drugiego stopnia.
 • Wybierając studia ma kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” na poziomie studiów drugiego stopnia będziesz mieć możliwość wyboru spośród pięciu interesujących specjalności: Bezpieczeństwo publiczne ze szkoleniem policyjnym, Bezpieczeństwo ekologiczne, Specjalista ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, Bezpieczne zarządzanie biznesem, Administracja bezpieczeństwa publicznego. To Ty zdecydujesz, co interesuje Cię najbardziej i czemu chcesz się poświęcić.
 • Jeśli interesuje Cię służba w Policji, warto pamiętać, że na mocy porozumienia z Komendą Główną Policji z października 2011 r., możemy realizować studia ze skróconym szkoleniem policyjnym.
 • Jeżeli zdecydujesz się na studia na tym kierunku, damy Ci możliwość uczestniczenia w wykładach otwartych, do których prowadzenia zapraszamy m.in. naukowców z innych uczelni lub autorytety i ciekawych ludzi reprezentujących inne środowiska. (np. gen. Waldemara Skrzypczaka).
 • Kierunek posiada aktualna akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
 • WSGE działa na rynku szkół wyższych , stale się rozwijając i wzbogacając ofertę o nowe kierunki.
 • Studiując w naszej uczelni masz możliwość wyjazdu na studia zagraniczne do uniwersytetów m.in. we Włoszech, Hiszpanii, Grecji, Turcji, Portugalii, ale też Węgier, Słowacji czy Litwy.
 • WSGE jest akredytowanym ośrodkiem egzaminacyjnym TOEIC®, który jest doskonałym dodatkiem do CV.

Czym różnią się specjalności i gdzie mogę pracować po ukończeniu studiów na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne” w ramach poszczególnych specjalności?

Bezpieczeństwo publiczne ze szkoleniem policyjnym

 • Wyjątkowa, najczęściej wybierana przez studentów specjalność na tym kierunku.
 • Skrócone szkolenie policyjne na podstawie porozumienia z Komendą Główną Policji.
 • Jeżeli chcesz rozpocząć karierę w Policji, ta specjalność jest dla Ciebie najlepszym wyborem.

Bezpieczeństwo ekologiczne

 • Dla osób zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa w „zielonym” sektorze.
 • Poszerzysz Twoją wiedzę na temat zasady i procesów rządzących instytucjami powołanymi do ochrony środowiska naturalnego.
 • Inspektorat Ochrony Środowiska, ale także firmy prywatne, które pracują na rzecz ochrony środowiska z chęcią zatrudnią osobę o Twojej wiedzy.

Specjalista ds. Bezpieczeństwa cyberprzestrzeni

 • Specjalność doskonale łącząca się z ukończonymi studiami informatycznymi oraz pasją do komputerów.
 • Odpowiedź na rosnące w dobie cyfryzacji zapotrzebowanie na  specjalistów z zakresu bezpieczeństwa w IT. Nauczysz się m.in. jak analizować przypadki naruszenia bezpieczeństwa teleinformatycznego, reagować na incydenty naruszenia bezpieczeństwa IT oraz poznasz systemy dbające o bezpieczeństwo teleinformatyczne.
 • Duże korporacje oraz firmy z branży IT to doskonałe miejsca, w których sprawdzą się Twoje umiejętności

Bezpieczne zarządzanie biznesem

 • Interesujący sposób na poszerzenie wiedzy, w tym zwłaszcza przez osoby, które ukończyły „zarządzanie”.
 • Kryzys finansowy będący ciosem dla światowej gospodarki, zrodził tak że zapotrzebowanie na specjalistów od bezpieczeństwa zarządzania firmą.
 • Dzięki tej specjalności nauczysz się jakie są systemy bezpieczeństwa, czym są dane poufne oraz dlaczego tajemnica przedsiębiorstwa jest sprawą tak istotną?
 • Przedsiębiorcy, przede wszystkim duże korporacje, chętnie zatrudniają osoby, które są gwarancją ochrony interesów firmy

Administracja bezpieczeństwa publicznego

 • Doskonały sposób na przygotowanie do służby oraz zdobycie wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu funkcjonowania jednostek bezpieczeństwa publicznego
 • Specjalność przygotowana specjalnie dla osób, które chcą zrobić karierę w jednostkach bezpieczeństwa publicznego, bądź już tam pracują i chcą podnieść swoje kwalifikacje
 • Idealna dla osób, które pracują bądź chcą pracować w instytucjach bezpieczeństwa publicznego, takich jak: Straż Graniczna, Straż Gminna (Miejska), Straż Ochrony Kolei, Straż Leśna, Państwowa Straż Rybacka, Państwowa Straż Łowiecka, Służba Celna, Służba Parków Narodowych, Służba Więzienna etc.

Czytaj więcej:

Skomplikowana sytuacja polityczna na arenie międzynarodowej spowodowała wzrost znaczenia bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego w polityce państwa. Zainteresowanie tą dziedziną wiedzy wykazują niemal wszystkie organy administracji rządowej i samorządowej, polityki społecznej i gospodarczej. Odpowiedzialną rolę odgrywa tutaj obrona cywilna, służby gospodarcze, policja, straż graniczna, straż pożarna i inne wyspecjalizowane agencje, jak również wiele świadczących na ich rzecz usługi przedsiębiorstw.

W odpowiedzi na nowe wyzwania współczesnego świata szczególnego znaczenia nabrała praca profesjonalnych, odpowiednio przygotowanych do pracy w obrębie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego kadr. Odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy jest kształcenie w WSGE - studenci mają możliwość realizacji swoich zainteresowań, w czasie studiów omawiane są treści będące kontynuacją przedmiotów dotyczących teorii bezpieczeństwa wewnętrznego oraz przedmioty z zakresu trzech specjalności do wyboru, które kompleksowo traktują i odnoszą się do koncepcji i sposobów przeciwdziałania zagrożeniom w sferze szeroko pojętego bezpieczeństwa wewnętrznego.

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube