Tworzymy aktywne społeczeństwo

Dokumenty do pobrania

Na podstawie § 6 ust. 1 Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, maksymalny dochód przypadający na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne w roku akademickim 2016/2017, ustala się na kwotę 1043,90 zł netto.

 

1. Regulamin 

Pobierz Regulamin...

 

2. Wykaz składanych dokumentów do pobrania:

Stypendium socjalne i zapomoga
Stypendium specjalne dla niepełnosprawnych
Stypendium za wyniki w nauce (średnia ocen)
Stypendium za osiągnięcia sportowe
Stypendium za osiągnięcia naukowe (dodatkowe)
Stypendium dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (np. laureaci olimpiad przedmiotowych)
Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube