Tworzymy aktywne społeczeństwo

Koła naukowe WSGE

Bezpieczeństwo wewnętrzne

KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO - "BEZPIECZNA STREFA"

Koło Naukowe Studentów Bezpieczeństwa Wewnętrznego "Bezpieczna Strefa" (KNSBW) skupia studentów Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, chcących pogłębiać wiedzę z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego oraz nauk pokrewnych.

Celami Koła "Bezpieczna Strefa" są w szczególności:

 • budzenie zainteresowań naukowych i stwarzanie członkom KNSBW warunków do pogłębiania wiedzy z obszaru nauk o bezpieczeństwie oraz kierunków pokrewnych,
 • stworzenie warunków do samokształcenia i podwyższania poziomu wiedzy studentów,
 • doskonalenie form i metod pracy naukowej jego członków, kierowania i zarządzania poprzez pracę 
 • w zespole,
 • dbałość o właściwy wizerunek Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie,
 • inicjowanie i prowadzenie prac popularyzujących wiedzę o bezpieczeństwie wewnętrznym, narodowym i międzynarodowym,
 • szerzenie dobrej i przyjacielskiej atmosfery w środowisku studenckim.

Ponadto KNSBW  ma na celu zdobywanie umiejętności i doświadczeń przydatnych w przyszłej pracy.


Koło Naukowe "Bezpieczna Strefa" zamierza w swojej działalności podejmować najważniejsze kwestie i przedsięwzięcia dotyczące bezpieczeństwa i obronności, m.in.:

 • coroczne Konferencje Studenckie - Cykliczne Forum Bezpieczeństwa
 • udział w seminariach, sympozjach, konferencjach i zjazdach naukowych dotyczących bezpieczeństwa wewnętrznego, narodowego i międzynarodowego
 • organizowanie studenckich warsztatów i obozów naukowych, czy też spotkań, sympozjów i dyskusji z przedstawicielami środowisk naukowych, gospodarczych i politycznych w obszarze bezpieczeństwa i obronności,
 • spotkania w ramach projektu „Ekspert bezpieczeństwa” (spotkania z ważnymi osobami z  obszaru bezpieczeństwa, obronności, Sił Zbrojnych itp.),
 • wykłady otwarte,
 • dyskusje i debaty dotyczące bezpieczeństwa państwa, narodowego, wewnętrznego i międzynarodowego,
 • projekty naukowe i badawcze dotyczące problematyki bezpieczeństwa i obronności,
 • wyjazdy badawcze (np. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Oddział Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Sejm i Senat RP)

KNSBW  zamierza nawiązać współpracę z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie, Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni, Akademią Obrony Narodowej w Warszawie, Oddziałem Żandarmerii Wojskowej 
w Mińsku Mazowieckim. Uczestniczyć w przedsięwzięciach organizowanych przez organy Administracji Publicznej i inne Koła Naukowe.

Członkowie Koła uczestniczyć będą w seminariach, konferencjach i sympozjach, podczas których będą mięć możliwość spotkać się z przedstawicielami środowisk naukowych, gospodarczych 
i politycznych w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego.

Praca w KNSBN to możliwość budowania tradycji w WSGE w Józefowie. To również sposób na pożyteczne spędzenie wolnego czasu, zdobycie doświadczenia i satysfakcji z własnej pracy.

W ramach KNSBW planujemy utworzyć następujące sekcje specjalistyczne:

 • SEKCJA BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO
 • SEKCJA - WSPÓŁCZESNE WOJNY I KONFLIKTY ZBROJNE
 • SEKCJA SŁUŻB SPECJALNYCH
 • SEKCJA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

OPIEKUNOWIE:

dr Łukasz Roman
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr Grzegorz Winogrodzki

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Członkowie KNSBW

Członkiem KNSBW może zostać każdy student Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej  w Józefowie. 

Pedagogika
Koło Naukowe Studentów Pedagogiki „PEDAGOG” WSGE.

Działalność Koła Naukowego Studentów Pedagogiki WSGE Józefów,"Journal of Modern Science"

 1. Koło Naukowe numer 1
 2. Koło Naukowe numer 2

 

Koło Naukowe Studentów Pedagogiki „Pedagog” działa w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie już od dziesięciu lat. Funkcję opiekuna Koła Pedagogicznego pełniły: pani mgr Hanna Dutkiewicz, pani mgr Sylwia Ćmiel oraz pani dr Mirosława Raczkowska – Lipińska. Materialnym śladem działalności Koła Pedagogicznego jest zbór wielu prac ilustrujących pasje oraz intelektualne poszukiwania jego uczestników.

W 2013 roku, po krótkiej przerwie, Koło Pedagogiczne WSGE zostało reaktywowane. Zmieniając koncepcję swojego działania. Od 2013 roku opiekunem naukowym Koła Pedagogicznego jest dr Dorota Łażewska. Członkowie Koła Pedagogicznego organizują bowiem cykl „Spotkań z Ciekawym Człowiekiem”. Zapraszają zatem na spotkania w siedzibie Uczelni wychowawców/nauczycieli/pedagogów, którzy dzielą się swoim zawodowym doświadczeniem zdobytym podczas pracy z dziećmi i młodzieżą w różnorodnych placówkach edukacyjno – oświatowych. Integralnym elementem spotkania są również pytania oraz dyskusja inspirowana daną prelekcją.

 

Spotkania członków Koła Pedagogicznego były i są nadal miejscem pogłębiania wiedzy i umiejętności z zakresu szeroko pojętej edukacji. Posiedzenia Koła Pedagogicznego to nie tylko nauka, ale też spotkania z ciekawymi ludźmi, ideami, zjawiskami pedagogicznymi, najnowszymi wydarzeniami ze świata nauczania, wychowania, edukacji formalnej i nieformalnej oraz realizacja pedagogicznych pasji i zainteresowań jego uczestników.

Celem pracy członków Koła Naukowego Studentów Pedagogiki „PEDAGOG” działającego w Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie im. Alcie de Gasperi w Józefowie k/Otwocka jest zdobywanie i pogłębianie wiedzy z zakresu nauk pedagogicznych oraz wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela i pedagoga.

Formy realizacji celów Koła:

 1. spotkania dyskusyjne
 2. organizowanie warsztatów
 3. organizowanie wykładów otwartych i konferencji naukowych
 4. organizowanie wyjazdów szkoleniowych
 5. współpraca z placówkami edukacyjnymi, stowarzyszeniami i organizacjami
 6. współpraca z Koła Naukowymi działającymi na innych Uczelniach
 7. rozwój naukowy członków Koła poprzez publikację artykułów i udział w konferencjach
 8. pozyskiwanie darczyńców na cele przewidziane regulaminem Koła

 

Od 2013 roku zostały odbyły się następujące spotkania Koła Naukowego Studentów Pedagogiki „Pedagog”:

 

1 LUTY 2017

29. Agata Rybczyk/Prezes Fundacji Dobrej Edukacji Maximilianum/ pedagog, nauczyciel, wychowawca z pasją/ współautorka Poradnika Edukacji Domowej dla Rodziców i Wychowawców oraz Zeszytów Edukacji Domowej opublikowanych w ramach projektu „Animacja aktywności edukacyjno-wychowawczej rodziców”

 Temat: Edukacja domowa - nowa jakość kształcenia i wychowania (WSGE Józefów)

 

13 GRUDZIEŃ 2017

28. Mgr Zbigniew Karczmarczyk/Zespół Szkół Ogólnokształcącychprzy Mazowieckim Centrum Neuropsychiatriiw Józefowie/pedagog, nauczyciel, wychowawca z pasją

 Temat: Pedagogika lecznicza-od teorii do praktyki (WSGE Józefów)

 

14 CZERWIEC 2016

27. Dr hab. Anna Odrowąż – Coates

pedagog, nauczyciel, wychowawca z pasją

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie

Autorka książek:Fatamorgana saudyjskiej przestrzeni społeczno-kulturowej kobiet. Płynne horyzonty socjalizacji, edukacji i emancypacji, Impuls, Kraków 2015 oraz współautorka z A. Perkowską-Klejman, Kobiety przestworzy. Refleksyjność biograficzna kobiet służących w Siłach Powietrznych Polski i Wielkiej Brytanii, Difin, Warszawa 2016.

Temat: Niezwykła pedagogiczna podróż do Wielkiej Brytanii oraz Królestwa Arabii Saudyjskiej

 

17 MAJ 2016

26. Lic. Justyna Ciorga/Przewodnicząca Koła Naukowego Studentów Pedagogiki WSGE

 Temat: Rozwiązywanie problemów szkolnych i rodzinnych metodą Nonviolent Communication Martina Rosenberga - podsumowanie czteroczęściowego warsztatu NVC (WSGE Józefów)

 

6 MAJ 2016

25. Dorota Zawadzka/ Superniania/pedagog, psycholog rozwojowy, doradca rodzinny, autorka książek I ty możesz mieć superdziecko, I ty możesz być superatą/ pedagog, nauczyciel, wychowawca z pasją

 Temat: Uczniowie, nauczyciele, rodzice - sprzymierzeńcy w edukacji. Główne kierunki działań wspierających skuteczną współpracę placówki edukacyjnej z uczniami oraz ich środowiskiem domowym,  (wykład otwarty dla Studentów WSGE Józefów zorganizowany przez Koło Naukowe Studentów Pedagogiki WSGE)

 

20 KWIECIEŃ 2016

24. Udział w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej w WSGE im. Alcide De Gasperi

„Dobre praktyki” w edukacji a jakość kształcenia i wychowania dzieci, młodzieży, dorosłych (WSGE Józefów)

 

15 MARZEC 2016

23. Lic. Justyna Ciorga/Przewodnicząca Koła Naukowego Studentów PedagogikiWSGE

Temat: Prośba w języku „Porozumienia bez przemocy” NVC (WSGE Józefów)

 

23 LUTY 2016

22. Marcin Makaruk/Wicedyrektor Ośrodka Socjoterapeutycznego „Wspólny Dom” w Wildze/ pedagog, nauczyciel, wychowawca z pasją

Temat: Znane i nieznane metody socjoterapeutyczne (WSGE Józefów)

 

12 STYCZEŃ 2016

21. Lic. Justyna Ciorga/Przewodnicząca Koła Naukowego Studentów PedagogikiWSGE Temat: Rozpoznawanie uczuć i potrzeb czyli stosowanie empatii PBP jako klucz do rozwiązywania konfliktów (WSGE Józefów)

 

15 GRUDZIEŃ 2015

20. Mgr Izabela Westrich/ specjalista tyflopedagogiki, nauczyciel z 30 - letnim stażem pracy w przedszkolu nr 245 Sowy Mądrej Głowy dla dzieci Słabowidzących w Warszawie/pedagog, nauczyciel, wychowawca z pasją

Temat: Metody pracy z dzieckiem niewidomym w przedszkolu czyli warsztat pracy nauczyciela - tyflopedagoga (WSGE Józefów)

 

8 GRUDZIEŃ 2015

19. Dr Bronisław Czerniecki/Wykładowca w WSGE im. Alcide De Gasperi, Józefów/pedagog, nauczyciel, wychowawca z pasją

Temat: Droga do serca i umysłu dziecka z niepełnosprawnością z perspektywy Dyrektora, Nauczyciela, Wychowawcy” (WSGE Józefów)

 

17 LISTOPAD 2015

18. Lic. Justyna Ciorga/ Przewodnicząca Koła Naukowego Studentów Pedagogiki WSGE

Temat: Sposoby nawiązywania relacji za pomocą zamiany oceny na spostrzeżenie i inne pożyteczne dla nauczyciela umiejętności” (WSGE Józefów)

 

25 CZERWIEC 2015

17. Mgr Luiza Siara/Wychowawca w Areszcie Śledczym Warszawa-Mokotów/ pedagog, nauczyciel, wychowawca z pasją

Temat: Praca wychowawcza w środowisku więziennym (WSGE Józefów)

 

21 MAJ 2015

16. Mgr Magda Solińska, Mgr Robert Czerniecki/Instruktorzy Zespołu Taneczno-Akrobatycznego „Hit” ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Otwocku/niezwykli pedagodzy, nauczyciele i wychowawcy z pasją

Temat: Choreoterapia w nauczaniu dzieci z niepełnosprawnością intelektualną (WSGE Józefów)

 

21 KWIECIEŃ 2015

15. Udział w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej

Temat: Zmienne konteksty edukacji a wyzwania strategii 2020” (WSGE Józefów)

 

26 MARZEC 2015

14. Dyrektor Romuald Sadowski/Schronisko dla Nieletnich i Zakład Poprawczy w Warszawie-Falenicy.

Temat: Romuald Sadowski. Niezwykły Pedagog – Nauczyciela – Wychowawca” (WSGE Józefów)

 

15 STYCZEŃ 2015

13. Justyna Ciorga /Przewodnicząca Koła Naukowego Studentów Pedagogiki WSGE

Temat: Metody „Porozumienia bez przemocy NVC” służące empatycznemu przyjmowaniu komunikatu „NIE” (WSGE Józefów)

 

4 GRUDZIEŃ 2014

12. Dr Barbara Pietrzak – Szymańska, /Wykładowca w WSGE im. Alcide De Gasperi/ pedagog, nauczyciel, wychowawca z pasją

Temat: Wspierania rozwoju mowy dziecka. Od niemowlaka do przedszkolaka (WSGE Józefów)

 

13 LISTOPAD 2014

11. Wojciech Żmudziński SJ/ Dyrektor Centrum Kształcenia Lider i Wychowawców im. Pedro Arrupe z siedzibą w Warszawie–Falenicy/ pedagog, nauczyciel, wychowawca z pasją

 Temat: Pedagogika ignacjańska w służbie integralnego rozwoju dzieci i młodzieży (WSGE Józefów)

 

15 MAJ 2014

10. Justyna Ciorga/Przewodnicząca Koła Naukowego Studentów Pedagogiki WSGE

 Temat: Narzędzia metody NVC – porozumienie bez przemocy (WSGE Józefów)

 

10 KWIECIEŃ 2014

9. Mgr Wioletta Wiśniewska/Pedagog Szkolny z 25 letnim stażem pracy w Szkole Podstawowej w Wołominie/pedagog, nauczyciel, wychowawca z pasją

 Temat: Program profilaktyczny „Cukierki” (WSGE Józefów)

[Kontynuacją wykładu były warsztaty profilaktyczne Cukierki w pełnym wymiarze,

Które Pani Wioletta Wiśniewska przeprowadziła dla dziewiętnastu studentek WSGE 10.05.2014 roku].

 

14 MARZEC 2014

8. Pani Marta Bąk, Pani Joanna Bonisławska, Pani Agnieszka Więsik

Studentki Pedagogiki WSGE

 Temat: Zagadnienia związane z wychowaniem i kształceniem dziewcząt z ośrodka socjoterapeutycznego w Falenicy (WSGE Józefów)

[referat to streszczenie pracy magisterskiej napisanej pod kierunkiem dr Krzysztofa Dziurzyńskiego. Praca magisterska posłużyła do opracowania monografiiSchroniska dla Nieletnich i Zakładu Poprawczego w Warszawie-Falenicy z okazji 55 - lecia działalności tej placówki]

 

17 STYCZEŃ 2014

7. Justyna Ciorga/Przewodnicząca Koła Naukowego Studentów Pedagogiki /

Temat: Kary i nagrody w języku NVC (WSGE Józefów)

 

13 GRUDZIEŃ 2013

6. Dr Łukasz M. Stanaszek/kierownik Pracowni Antropologii Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, badacz i odkrywca Urzecza, autor książki Na Łużycu. W zapomnianym regionie etnograficznym nad Wisłą. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Czersku, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Warszawa-Czersk 2012]

Temat: Łużyc – mikroregion etnograficzny na Mazowszu (WSGE Józefów)

 

15 LISTOPAD 2013

5. Mgr Wioletta Wiśniewska/ Pedagog Szkolny z 25 letnim stażem pracy w Szkole Podstawowej w Wołominie/pedagog, nauczyciel, wychowawca z pasją

Temat: Wychowanie do życia w rodzinie w kontekście problematyki seksualności (WSGE Józefów)

 

16 PAŹDZIERNIK 2013

4. Mgr Klaudia Siwek/Psychoterapeuta dzieci i młodzieży, pracownik oddziału psychiatrycznego w Józefowie/pedagog, nauczyciel, wychowawca z pasją

 Temat: Wczesna interwencja w przypadkach podejrzenia o molestowanie seksualne dzieci” (WSGE Józefów)

 

19 KWIECIEŃ 2013

3. Justyna Ciorga/Przewodnicząca Koła Naukowego Studentów Pedagogiki

 Temat: Metoda komunikacji interpersonalnej NVC (WSGE Józefów)

 

14 MARZEC 2013

2. Nauczyciele Szkoły Podstawowej „Strumienie”

 Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny, „Sternik”, Józefów

Temat: „Strumienie” od kuchni”

(szkoła „Strumienie” w Józefowie)

 

22 LUTY 2013

1.Prof. dr hab. Marta Bogdanowicz/Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego

Założycielka Polskiego Towarzystwa Dyslektycznego

 Temat: Uczeń z dysleksją w szkole, uczeń z dysleksją domu

(aula szkoły „Strumienie” w Józefowie)

 

Zarząd w roku akademicki 2015/2016:

Lic. Justyna Ciorga - przewodnicząca Koła Naukowego Studentów Pedagogiki „Pedagog” WSGE

Longina Molak - wiceprzewodnicząca Koła Naukowego Studentów Pedagogiki „Pedagog” WSGE

Dr Dorota Łażewska - opiekun merytoryczny Koła Naukowego Studentów Pedagogiki „Pedagog” WSGE

Kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zarządzanie

Iterdyscyplinane Koło Naukowe „VOX HUMANA” Zasoby ludzkie – kierowanie nowoczesnością

Tworzy jeden spójny system, w którym zawiera się najważniejsze zagadnienia związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Interdyscyplinarne Koło ZZL – zajmuje się zagadnieniami związanymi z wykorzystaniem potencjału ludzkiego w organizacji. Jest inicjatywą studencką, kierowaną do studentów wszystkich kierunków.

Celem koła jest:

 1. Promowanie problematyki zarządzania personelem w różnorodnych aspektach.
 2. Poszerzenie wiedzy teoretycznej.
 3. poznawanie rynku zawodowego tej dziedziny.
 4. Wykorzystanie wiedzy teoretycznej w praktyce.
 5. Rozwój umiejętności członków w zakresie ZZL.
 6. Tworzenie i rozwijanie sieci kontaktów ze studentami, absolwentami oraz światem nauki i biznesu.
 7. Rozwijanie współpracy z kadrą naukową oraz przedstawicielami świata biznesu.
 8. Rozwijanie osobowości członków koła i promowanie pracy zespołowej.

Realizacja powyższych celów zakłada:

 1. Organizacja spotkań i wykładów otwartych z zakresu ZZL w organizacji.
 2. Nawiązywanie współpracy z firmami.
 3. Organizowanie warsztatów (np. konferencji).
 4. Uczestnictwo w wydarzeniach przygotowanych przez inne organizacje
 5. nawiązywanie kontaktów z autorytetami (naukowymi, gospodarczymi, samorządowymi) zajmującymi się problematyką ZZL.

Udział w Interdyscyplinarnym Kole naukowym Zasoby Ludzkie – ma za zadanie kreowanie nowoczesności poprzez ciekawą formę promowania nowych informacji, wymianę poglądów, organizowanie imprez, a także stanowi ważną informację z CV.

Lista poruszanych zagadnień w koła naukowego:

 1. przedsiębiorczość – od startu do dojrzałego przedsiębiorstwa (spotkanie z człowiekiem, który stworzył własną firmę).
 2. CSR – moda czy konieczność (spotkanie z p. Ewą Gimalską – manager ds. kontaktu z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych; wykład otwarty prof. Stanisławy Borkowskej – realizatora konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkim.
 3. Innowacje – kreowanie wiedzy, wdrażanie tej wiedzy do praktyki (spotkanie z teoretykiem i praktykiem).
 4. Kobieta w biznesie (spotkanie z osobą, która stworzyła własną firmę).
 5. Potrzeba kontroli i audytu w organizacji (spotkanie z audytorem H. Czubasiewicz z Urzędu Skarbowego).
 6. Wycieczki naukowe z zakresu organizacji i zarządzania do różnych miejsc i instytucji (np. Warsaw Spire).

Skład Koła Naukowego „VOX HUMANA”:

 1. Prezes koła – Paweł Martyniak
 2. Sekretarz – Grażyna Wasążnik
 3. Członkowie:
  1. Żaneta Krasuska
  2. Kamila Lubas
  3. Bożena Łomińska
  4. Izabella Lemanowicz
  5. Marek Dylon
  6. Arkadiusz Ziółkowski
  7. Piotr Jadwiszczak
  8. Dominik Wargocki
  9. Jan Łabędzki

Opiekunowie:

 1. dr Aleksandra Szejniuk e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. dr Robert Lisowski - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube