Tworzymy aktywne społeczeństwo

LPP Erasmus

Historia programu

Program Socrates Erasmus swoja nazwę zawdzięcza Erazmowi z Rotterdamu. Powołany został do życia w 1987 roku, w celu propagowania i wspierania wymiany studentów z krajów ówczesnej Wspólnoty Europejskiej.
W 1995 roku, Program Erasmus wszedł w skład tworzonego wówczas wspólnotowego Programu Socrates, którego główną rolą było wspieranie rozwoju edukacji w jednoczącej się Europie. Pierwsza faza programu zakończyła się w 1999. Obecnie Program wszedł w drugą fazę jego realizacji. Socrates II kończy swoje funkcjonowanie w roku akademickim 2006/2007. 
Pierwsze polskie uczelnie brały udział w Programie Socrates - Erasmus już w roku akademickim 1996/97. Oficjalnie Polska przystąpiła do Programu w marcu 1998 roku. 
W roku akademickim 1998/99 w Programie brało udział 46 polskich uczelni. W roku akademickim 2004/05 było to juz 187 polskich uczelni. 
Od 10 marca 2005 roku w Programie Socrates - Erasmus uczestniczy także Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi.
 

Studia za granicą WSGE

Lifelong Learning Programme

Od roku akademickiego 2007/08 znany nam dobrze program Socrates-Erasmus realizowany będzie w ramach nowego programu „Uczenie się przez całe życie” (LLP). 
The Lifelong Learning Programme to nowy program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego, przewidziany na lata 2007-2013. Zostały do niego włączone programy dotychczas realizowane w Socratesie oraz programy Leonardo da Vinci, Jean Monnet, e-Learning i European Language Label.
W skład programu „Uczenie się przez całe życie” wchodzą cztery programy sektorowe Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig.
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi uzyskała nową Kartę Uczelni Erasmusa na lata 2007-2013. Karta nasza na charakter rozszerzony, co oznacza, iż w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” studenci WSGE będą nie tylko mogli odbyć część studiów za granicą, ale również wyjechać na zagraniczne praktyki studenckie.
 

Do celów realizowanych w ramach programu LLP należą:

  • tworzenie i wspieranie europejskiego obszaru nauczania
  • wspieranie znajomości europejskich języków obcych
  • wspieranie mobilności ludzi poprzez naukę
  • rozwijanie innowacyjności w nauce
  • wyrównywanie szans w dostępie do nauki
 
 

 

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube