Tworzymy aktywne społeczeństwo

Misja Biblioteki

Misją Biblioteki uczelnianej jest stworzenie nowoczesnego centrum informacji, opartego na bazie gromadzonych zasobów, aktywnie wspierających procesy naukowo – dydaktyczne oraz edukacyjne realizowane na kierunkach kształcenia w WSGE w Józefowie.

Naszą główna rolą jest sprostanie rosnącemu zapotrzebowaniu na informację i wiedzę wszystkich użytkowników. Priorytetem jest wspomaganie nauki i dydaktyki poprzez gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie źródeł informacji niezbędnych dla podstawowych odbiorców tj. pracowników naukowo-dydaktycznych i studentów, a także pomoc w procesie samokształcenia.

Swoje cele realizujemy poprzez:

  • gromadzenie, opracowywanie  i udostępnianie  zbiorów, ich przechowywanie i ochronę dla pożytku studentów WSGE;
  • organizowanie dostępu do najnowszych krajowych i światowych źródeł informacji naukowej z zakresu nauk społecznych, pedagogicznych oraz pokrewnych;
  • aktywny udział w rozwijaniu społeczeństwa informacyjnego oraz w kształtowaniu życia naukowego i społecznego;
  • zapewnienie dostępu do zbiorów własnych oraz światowych zasobów informacyjnych dostępnych poprzez sieć www;
  • promocja i popularyzacja Biblioteki – jej zbiorów, zasobów i usług w środowisku akademickim i lokalnym;
  • kreowanie Biblioteki jako centrum informacji, edukacji i kultury.

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi jest wspólnotą  pracowników, studentów i absolwentów, którzy pielęgnują tradycje akademickie oraz dbają o dalszy rozwój i dobre imię Uczelni. 

 

 

 

 

 

 

 

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube