Tworzymy aktywne społeczeństwo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2015

Konkurs na projekty w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych: „ŚRODOWISKO NATURALNE, ROLNICTWO I LEŚNICTWO”– BIOSTRATEG


Program BIOSTRATEG obejmuje pięć obszarów badawczych:

  • bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności;
  • racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej;
  • przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa;
  • ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej;
  • leśnictwo i przemysł drzewny.

Budżet konkursu wynosi 200 mln zł.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie projektów obejmujących badania naukowe, prace rozwojowe oraz działania związane z przygotowaniem do wdrożenia wyników projektów.

O dofinansowanie mogą się ubiegać  konsorcja  złożone z co najmniej trzech podmiotów (w tym konieczny jest udział przedsiębiorstwa).

Minimalna wartość dofinansowania jednego projektu to 10 mln zł, a maksymalny czas jego realizacji to 36 miesięcy.

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube