Tworzymy aktywne społeczeństwo

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2015

IUVENTUS PLUS

Konkurs dla młodych naukowców, jeśli wyniki ich badań zostały opublikowane lub przyjęte do publikacji w czasopismach naukowych, części A lub C wykazu czasopism naukowych lub w jednoautorskich monografiach naukowych.

Wniosek należy złożyć w systemie OSF (osf.opi.org.pl)  do 30 października 2015 r. Maksymalne dofinansowanie nie może przekroczyć 300 tys. zł.

Więcej informacji o konkursie na stronie: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/iuventus-plus-ogloszenie-konkursu-w-2015-r.html 

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube