Tworzymy aktywne społeczeństwo

Bezpieczeństwo informacji - wyzwania dla gospodarki i administracji

Zapraszamy do udziału w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Innow@cja – Administracja. Konferencja odbędzie się 5 września 2014 r.

English version 

Bezpieczeństwo informacji - wyzwania dla gospodarki i administracji

Powszechnie przyjmuje się, że tworzymy tzw. społeczeństwo informacyjne żyjące w cyfrowym świecie. Postępująca powszechnie cyfryzacja dokumentów oraz popularność i dostępność Internetu spowodowały konieczność zmiany podejścia do bezpieczeństwa informacji, która niewątpliwie stała się jedną z najwyżej cenionych wartości w biznesie. Lawinowo zwiększa się ilość informacji, które dostępne są wyłącznie w wersji elektronicznej, co determinuje stosowanie coraz bardziej wyspecjalizowanych sposobów ich zabezpieczenia przed ujawnieniem. Powszechny dostęp do informacji pociąga za sobą wzrost świadomości, co do zagrożeń związanych z bezpieczeństwem informacji, jak również wzmacnianie ochrony informacji. Wartość informacji w biznesie, polityce, życiu publicznym oraz prywatnym stwarza potrzebę zapewnienia prawnych podstaw ochrony informacji prawnie chronionych oraz danych biznesowych, które tworzą standardy i zasady bezpieczeństwa informacji zgodne z prawem polskim i unijnym. Transgraniczny charakter zagrożeń bezpieczeństwa informacji determinuje potrzebę szeroko zakrojonej współpracy międzynarodowej.

Celem konferencji jest ukazanie najbliższej i dalszej przyszłości bezpieczeństwa informacji w kontekście bezpieczeństwa prawnego, społecznego i indywidualnego, ukazanie związków między zapewnianiem bezpieczeństwa funkcjonowania organizacji w sferze gospodarki i administracji publicznej a procesami globalizacyjnymi. Zakres zainteresowań obejmuje również zagadnienia z zakresu zarządzania informacją, audytu i kontroli oraz oceny systemów bezpieczeństwa, bezpieczeństwa informatycznego i cyfryzacji administracji.

 

Proponowana problematyka szczegółowa:

 1. Standardy  bezpieczeństwa informacji w świetle prawa polskiego i UE.
 2. Bezpieczeństwo informacji a jawność życia publicznego.
 3. Sprawność systemów bezpieczeństwa informacji w sferze gospodarki i administracji publicznej.
 4. Zagrożenia bezpieczeństwa informacji.
 5. Współpraca międzynarodowa w sferze ochrony informacji.
 6. Cyfryzacja administracji a bezpieczeństwo informacji.
 7. Audyt i oceny systemów bezpieczeństwa informacji.
 8. Prawo konsumentów do informacji.

Informacje organizacyjne

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ważne terminy:

 • Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 czerwca 2014 r.
 • Termin wnoszenia opłat: 15 czerwca 2014 r.
 • Termin nadsyłania materiałów do publikacji: 15 czerwca 2014 r.
 • Termin konferencji: 5 września 2014 r.
Uprzejmie prosimy o zachowanie wyżej wymienionych terminów, ponieważ publikacja materiałów konferencyjnych zostanie przygotowana na dzień konferencji.

Do pobrania:

 

Zaproszenie skierowane jest do osób naukowo i zawodowo zajmujących się bezpieczeństwem informacji. Osoby zainteresowane udziałem w  konferencji i publikacji  proszone są o uzupełnienie formularza zgłoszeniowego, dokonanie opłaty oraz o przesłanie kompletnego artykułu (spełniającego wymogi redakcyjne dostępne na stronie Wydawnictwa WSGE) do dnia 15 czerwca 2014 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Przed konferencją wydana zostanie recenzowana monografia naukowa, w której przedstawione zostanie wielodyscyplinarne ujęcie tematyki konferencji. Monografia stanowić będzie zarazem podsumowanie prac badawczych prowadzonych na Wydziale Nauk Społecznych WSGE.

Komitet Naukowy zastrzega sobie możliwość odrzucenia zgłoszonego referatu, ze względu na niezgodność z tematem konferencji [decyzja Komitetu Naukowego zostanie przekazana autorowi do dnia 31 czerwca 2014 r.].


Komitet Naukowy:

 • Prorektor WSGE – dr hab. Magdalena Sitek, prof. WSGE – Przewodnicząca,
 • Dr Małgorzata Such-Pyrgiel - Dziekan Wydziału Nauk Społecznych WSGE
 • Prof. zw. dr hab. Edward Erazmus - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie,
 • Prof. zw. dr hab. Witold Pokruszyński - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie,
 • Prof. dr hab. Piotr Krajewski - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie,
 • Prof. Cagdas Hakan Aladag - Hacettepe University, Turkey
 • Prof. Ioan Ganfalean – Dziekan Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu "1 Grudnia 1918"  w Alba Iulia (Rumunia)
 • Prof. Antonio Magliulo - Dean of the Faculty of Economics Rome University of International Studies, Italy
 • doc. JUDr. PhDr. Peter Potasch, PhD. - Paneuropean University in Bratislava, Slovakia
 • Prof. Ufuk Yolcu - Hacettepe University, Turkey
 • Assist. prof. Sefa Usta, PhD – Karamanoglu Mehmetbey University (Turcja)
 • Research assistant Erdal Bilgic, PhD – Karamanoglu Mehmetbey University (Turcja)
 • Dr Sebastian Bentkowski - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie,
 • Dr Wacław Brzęk - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie,
 • Dr Bożenna Barbachowska - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie,
 • Dr Stanisław Bułajewski - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie,
 • Dr Paweł Sitek - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie.

 

Komitet organizacyjny:

Przewodnicząca: Dr hab. Magdalena Sitek, Prof. WSGE
Sekretarz: Małgorzata Radecka, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,
tel.  +48 22 789 60 96
Członkowie: Iwona Niedziółka, Aleksandra Ukleja


Opłaty konferencyjne:

100 € /400 zł – Aktywni uczestnicy z Polski i zagranicy,  opłata obejmuje: 
 • udział w konferencji
 • materiały konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • publikację artykułu
 • egzemplarz autorski monografii pokonferencyjnej
 • posiłki i przerwę kawową
50 € / 200  zł – Nadesłanie artykułu do publikacji, opłata obejmuje:
 • publikację artykułu
 • egzemplarz autorski monografii pokonferencyjnej
 

Dane do przelewu:
Tytuł przelewu: Konferencja Bezpieczeństwo informacji + dane uczestnika

Opłaty w złotych:
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi
ul. Sienkiewicza 4
05-410 Józefów, Poland
Nazwa banku: PKO BP
SWIFT: BPKO PL PW
Opłaty w euro:
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi
ul. Sienkiewicza 4
05-410 Józefów, Polska
Nazwa banku: PKO BP
SWIFT: BPKO PL PW

 


Planowany przebieg konferencji:

Obrady odbywać się będą w dniu 5 września 2014 w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, ul. Sienkiewicza 4. Wszystkie sale obrad będą wyposażone w sprzęt do projekcji multimedialnych [prosimy o wcześniejsze nadsyłanie prezentacji na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ]. Czas prezentacji w obradach plenarnych około 15 minut, w sekcjach około 10 min.


Harmonogram ramowy:

5 września 2014 r. [piątek]
9:30 - 10:00 - Rejestracja uczestników
10:15 - Uroczyste otwarcie konferencji
10:30 – 12:00 – Sesja plenarna
12:00 – 12:30 – Przerwa kawowa
12:30 – 14:30 – Obrady w sekcjach
14:30 – 15:15 – Przerwa obiadowa
15:15 – 17:30 – Obrady w sekcjach
17:30 – Zamknięcie konferencji

 

 
 
Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube