Tworzymy aktywne społeczeństwo

Konferencja "Wymiary życia społeczeństwa polskiego w drugiej dekadzie XXI" - 16.03.2016

Konferencja "Wymiary życia społeczeństwa polskiego w drugiej dekadzie XXI" - 16.03.2016
Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Wymiary życia społeczeństwa polskiego w drugiej dekadzie XXI", organizowanej przez Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie pod Warszawą oraz Akademię Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.
Obrady są zaplanowane na 16 marca 2016 roku w siedzibie uczelni. 

Konferencja jest objęta patronatem honorowym Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz patronatem Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju Tygiel i portalu EkonomiaSpoleczna.pl
  Uwaga, termin rejestracji zgłoszeń oraz opłat za konferencję został przedłużony do 29 lutego 2016 r. 
Zapraszamy serdecznie!
 

Konferencja jest skierowana do badaczy z różnych dziedzin nauk społecznych i humanistycznych, a także praktyków i wszystkich zainteresowanych następującą tematyką paneli:
  1. Struktura socjodemograficzna kraju. Starzenie się społeczeństwa. Niż demograficzny i jego konsekwencje w Polsce i UE. Rodzina jej przemiany i   miejsce we współczesnym społeczeństwie
  2. Zmiany w polskiej edukacji i szkolnictwie. Edukacja pozaformalna
  3. Nierówności i hierarchie społeczne w Polsce. Zmiany poziomu życia. Bezrobocie, prekariat a współczesna niestabilność pracy
  4. Systemy wartości, moralność i religia w społeczeństwie późnej nowoczesności. Wymiar kulturowy i media
  5. Ruchy społeczne. Samorząd a społeczność lokalna, partycypacja, samoorganizacja. 
  6. Bezpieczeństwo w kontekście politycznym, społecznym i humanitarnym. Zagrożenia cywilizacyjne. Peryferie. Rozwój stały w Polsce
Po konferencji  planowana jest recenzowana monografia wieloautorska.
 
Będziemy zobowiązani również za rozpowszechnienie informacji o tym wydarzeniu wśród kolegów oraz zaprzyjaźnionych instytucji i organizacji zainteresowanych udziałem w konferencji. Wierzymy, że nasza konferencja będzie doskonałą okazją do wymiany myśli i nawiązania współpracy środowisk naukowych i praktyków zainteresowanych wspomnianą problematyką. 

Terminy:

  • 30 stycznia 2016 Termin wcześniejszej rejestracji i opłaty ze zniżką
  • 20 lutego 2016 Termin zgłoszenia się na konferencję poprzez formularz rejestracyjny
  • 20 lutego 2016 Termin opłat w trybie zwykłym
  • 16 marca 2016 Termin składania pełnego tekstu artykułu do publikacji / Obrady konferencyjne

Formularz rejestracyjny oraz wszystkie informacje szczegółowe znajdą Państwo na stronie internetowej konferencji https://sites.google.com/site/wymiaryzycia/

Zapraszamy również do dołączenia do wydarzenia na Facebook'u - https://www.facebook.com/events/915850758508308/

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube