Tworzymy aktywne społeczeństwo

II Konferencja Naukowa „Zarządzanie w XXI wieku. W poszukiwaniu koncepcji nowoczesnego zarządzania” - 18.05.2016

 

Rektor

Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi w Józefowie

ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Konferencji Naukowej

„Zarządzanie w XXI wieku. W poszukiwaniu koncepcji nowoczesnego zarządzania”

Konferencja odbędzie się 18 maja 2016 r. w siedzibie
Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
ul. Sienkiewicza 4, 05-410 Józefów.

CEL KONFERENCJI:

Zarządzanie jest kierunkiem, który nakłada odpowiedzialność i wymaga kreowania
i promowania człowieka w organizacji jako najwyższej wartości. Zmiany zachodzące zarówno w Polsce jak i świecie są niezwykle dynamiczne, a zatem wymuszają notoryczny rozwój, który nie opiera się na schematach. W związku z tym należy zadać pytania: Czego uczyć w dziedzinie zarządzania?; Jak będą wyglądały organizacje przyszłości?; a także Jakich pracowników będą potrzebowały organizacje inteligentne? Koniecznym wydaje się udzielenie odpowiedzi na temat wzajemnych powiązań w rozwijaniu struktur w organizacjach przyszłości.

PATRON MEDIALNY:

 

http://wsge.edu.pl/images/konferencje/2016/tvp_info.png

 

PATRONAT HONOROWY:

 

SPONSORZY STRATEGICZNI:

                     somphy.png

KOMITET HONOROWY:

·         Prof. nadzw. dr hab. Halina Czubasiewicz– Przewodnicząca Komitetu Honorowego, Uniwersytet Gdański

·         Dr Tadeusz Graca- Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej

·         Prof. nadzw. dr hab. Magdalena Sitek- Prorektor Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej

·         Prof. zw. dr hab. Bronisław Sitek- Prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

·         doc. Krzysztofa Sikorę - Prezydent Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

·         Sz. P. Leszek Czech– Z–ca Dyrektora Departamentu Komunikacji Zewnętrznej PARP

·         Sz. P. Andrzej Olszewski – Europejski Klub Biznesu Polska

·         Sz. P. Jacek Sochan - Europejski Klub Biznesu Polska

·         Sz. P. Zbigniew Szczepaniak– Prezydent Miasta Otwocka

·         Sz. P. Adam Ciszkowski– Burmistrz Halinowa

·         Sz.P. Władysława Dariusza Łokietka - Burmistrza Karczewa

·         Sz. P. Janusz Budny – Wójt Gminy Wiązowna

·         Sz.P. Karolinę Zowczak - Wójt Gminy Osieck

·         Sz. P. Danuta Wolska – Rzewuska– Dyrektor PUP Otwock

 

 

 

 

 

KOMITET NAUKOWY:

·         Prof. zw. dr hab. Ryszard Rutka – Przewodniczący Komitetu Naukowego, Uniwersytet Gdański

·         Prof. zw. dr hab. Adam Biela– Katolicki Uniwersytet Lubelski

·         Prof. nadzw. dr hab. Iwona Kowalska – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

·         Dr Grzegorz Pietrek– Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

·         Dr Małgorzata Such-Pyrgiel – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych WSGE

·         Dr Małgorzata Kaniewska – WSGE

·         Dr Aleksandra Szejniuk – WSGE

KOMITET ORGANIZACYJNY:

-         Dr Małgorzata Such-Pyrgiel - Dziekan Wydziału Nauk Społecznych WSGE

-         Dr Aleksandra Szejniuk - WSGE

-         Dr Małgorzata Kaniewska - WSGE

-         Dr Robert Lisowski - WSGE

-         Dr Dorota Łażewska - WSGE

-         Dr Kateryna Novikova - WSGE 

-         Dr Łukasz Roman - WSGE

-         Dr Anna Sammel – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

-         Dr Grzegorz Winogrodzki - WSGE

Program Konferencji

OPIS SESJI NAUKOWYCH:

 

1.      Przedsiębiorczość – mikroprzedsiębiorczość w regionie

Integracja naszego kraju z Unią Europejską przyczyniła się do rozwoju nowego systemu gospodarczego. Pojawiły się czynniki powodujące rozwój w zakresie społeczności lokalnej. Wyjątkowego znaczenia dodają liderzy w życiu społeczno – gospodarczym, którzy przyczyniają się do wdrażania nowych technologii i nowego sposobu zarządzania zasobami ludzkimi. Powstaje wiele inwestycji, które aktywizują zarówno lokalny, jak i regionalny. Przedsiębiorczość stała się kluczowym obszarem dla rozwoju gospodarczego. Dotyczy ona podejmowania działalności gospodarczej, a także włączania procesów rozwojowych w organizacji, dotyczących innowacyjności i kreatywności na tle sytuacji ekonomicznej w Polsce. Przedsiębiorczość to postawa wobec życia i warunków, jakie panują na rynku. Ważną rolę spełnia gospodarka lokalna, która niezależnie od systemu przyczynia się do aktywności obywateli. Traktowana jest jako proces wdrażania zmian, a także jako szczególny proces aktywności ludzi działających indywidualnie lub wewnątrz organizacji. W Polsce przedsiębiorczość dotyczy warunków funkcjonowania firm i zasad racjonalnego oraz przedsiębiorczego działania w gospodarce.

 

2.      Znaczenie innowacyjności przedsiębiorstw

 

Innowacyjność a także umiejętność ich wdrażania są podstawowym zagadnieniem dla funkcjonujących przedsiębiorstw na polskim rynku. Szczególne znaczenie mają innowacje procesowe i produktowe będące elementem konkurencyjności. Przedsiębiorstwa wprowadzając innowacje nie wykorzystują wszystkich instrumentów typu dotacje, kredyty technologiczne fundusze kapitału podwyższonego ryzyka.

Ważną role działalności innowacyjnej przedsiębiorstw spełniają źródła wewnętrzne. Natomiast źródłem zewnętrznym są uczestnicy rynku (interesariusze). Przedsiębiorstwa powinny wykazywać elastyczność, szybką reakcję na sygnały z rynku a także indywidualne podejście do klientów jak wskaźniki dotyczące innowacyjności.

 

3.      Kapitał intelektualny w organizacji

Zmieniające się otoczenie zmusza kadrę kierowniczą do działań odpowiednich w stosunku do zachodzących zmian. Podkreśla się rolę wiedzy jako czynnika sukcesu organizacji. Ważnym źródłem przewagi konkurencyjnej jest wiedza i doświadczenie. W organizacjach opartych na wiedzy wyjątkowego znaczenia nabiera analiza o pracownikach dysponujących dużą wiedzą i doświadczeniem. To oni kreują przyszłość firmy zdobywając nowe rynki,, produkty i usługi. Efektywne zarządzanie wiedzą uzależnione jest od warunków jakie panują w organizacji. Dotyczy to przede wszystkim ogólnego dostępu do informacji, ciągłego procesu rozwoju zawodowego każdego z pracowników a także poczucia przynależności do firmy.

 

4.      CSR – wyzwanie dla organizacji na rynku

Społeczna odpowiedzialność biznesu w swojej działalności uwzględnia oczekiwania społeczne. Budowanie strategii przedsiębiorstwa dotyczy interesów społecznych, etycznych oraz kwestii ochrony środowiska naturalnego. Zagadnienia CSR (ang. Corporate Social Responsibility) są jednym z najważniejszych priorytetów Unii Europejskiej. Ich zadaniem jest wzmocnienie gospodarki wszystkich państw. Społeczna odpowiedzialność biznesu powinna być traktowana jako inwestycja w rozwój przedsiębiorstwa. Sprzyja to poprawie wizerunku organizacji, co w konsekwencji zwiększa zaufanie i zadowolenie klientów. Stosowanie CSR rozwija innowacyjność przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku.

 

5.      Rola technologii informacyjnych w funkcjonowaniu przedsiębiorstw

 

We współczesnych przedsiębiorstwach technologie informacyjne mają ogromny wpływ na ich działalność. Jest to efekt coraz większych kosztów przeznaczonych na inwestycje, które warunkują ich rozwój.

Technologie informacyjne pełnią zarówno funkcję usługową, jak i innowacyjną. Pozwala to przedsiębiorstwu realizować strategię dotyczącą np. automatyzacji, a przede wszystkim redukcji kosztów. Wpływa na poziom zwrotu z zainwestowanego kapitału oraz nowe możliwości rozwoju.

Obszar technologii informacyjnych w przedsiębiorstwie powinien być bardziej doceniony przez zarządzających, bowiem przyczynia się do maksymalizowania korzyści biznesowych. Efektywne wykorzystanie technologii informacyjnych w przedsiębiorstwie związane jest z inwestowaniem w obszary, które wspierają realizację strategii organizacji. Celem takich działań jest większe oddziaływanie technologii informacyjnych na wzrost osiąganych wyników przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów związanych z ich wykorzystaniem.

 

OPŁATY KONFERENCYJNE:

 

Udział

Referat

Publikacja *

Opłata w PLN

Pakiet 1

+

-

-

0

Pakiet 2

+

+

-

200

Pakiet 3

-

-

+

400

Pakiet 4

+

+

+

400

 

 

            Pakiet y zawierają:

*       Dostęp do wszystkich sesji konferencyjnych,

*       Pakiet powitalny,

*       Obiad i napoje,

*       Publikację po Konferencji w Journal of Modern Science (Pakiet 3,4) lub w monografii pokonferencyjnej. O kwalifikacji artykułu zadecyduje ocena zespołu recenzentów Wydawnictwa WSGE. Każdy autor otrzyma jeden bezpłatny egzemplarz. 

 

Komitet Naukowy zastrzega sobie możliwość odrzucenia zgłoszonego referatu,
ze względu na niezgodność z tematem konferencji. 

Osoby zainteresowane udziałem w  konferencji i publikacji  proszone
są o przesyłanie zgłoszeń (tytuł wystąpienia + abstrakt)  do dnia  30 kwietnia 2016 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Prosimy o sformatowanie wiadomości e-mail w następujący sposób:

*       Temat wiadomości e-mail: Konferencja 18 maja 2016

*       Treść wiadomości e-mail: Imię Nazwisko, Wydział, Nazwa Uczelni / Nazwa jednostki organizacyjnej

*       Załącznik: Artykuł w formacie .doc lub .docx,  (zgodny z wymogami redakcyjnymi Wydawnictwa WSGE dostępnymi pod linkiem http://wsge.edu.pl/index.php/instrukcje-dla-autorow). Wersja do publikacji do 31.05.2016 r.

 

 

Wpłat należy dokonać do 30. 04. 2016 r. na Konto Uczelni:

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi

Ul. Sienkiewicza 4

05 – 410 Józefów

Nazwa banku: PKO BP
Numer konta: 52 1020 1127 0000 1302 0096 0385
Tytuł wpłaty: Konferencja_18.05.2016_NAZWISKO

 

SEKRETARIAT KONFERENCJI:

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi w Józefowie k/Otwocka
ul. Sienkiewicza 4
05 – 410 Józefów
Tel. (22) 780 10 07 w. 17 |(22) 789 19 03 w. 17
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube