Tworzymy aktywne społeczeństwo

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa

"The Future of Europe"


Konferencja odbędzie się 12 października 2016 roku.

 

 

Uniwersytet Studiów Międzynarodowych w Rzymie (UNINT) wraz z Wyższą Szkołą Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie (WSGE) zapraszają na międzynarodową konferencję naukową nt. „Przyszłość Europy (The Future of Europe”), która odbędzie się 12 października 2016 r. w Rzymie w siedzibie UNINT.

 

Po 60 lat od II wojny światowej Europa staje na nowo przed dylematem budowy wspólnego domu czy też powrotu do państw narodowych i ewentualnej groźby demontażu ładu europejskiego. W tym czasie urodziły się trzy nowe pokolenia europejczyków pozbawionych pamięci okrucieństwa wojny. Z tej perspektywy warto jednak podjąć dyskusję nad przyszłością Unii Europejskiej czy też całej Europy. Konieczne jest na nowo zdefiniowanie czym jest Europa.

Celem konferencji jest próba odpowiedzi na pytania: jak daleko sięgają interesy polityczne i ekonomiczne UE? Kto ma decydować o przyszłości Europy? Jakie są korzenie kultury Europejskiej? To ostatnie pytanie jest zasadniczo istotne z perspektywy napływu do Europy dużej ilości uchodźców z państw o odmiennej kulturze. Wzbudza to lęk przed obcym i stawia nowe wyzwania przed całą klasą polityczną.

Interdyscyplinarny charakter przedsięwzięcia stworzy warunki do zebrania naukowców i ekspertów z różnych dziedzin, takich jak: prawników, ekonomistów, socjologów, ekspertów ds. bezpieczeństwa i innych, aby wspólnie dzielić się wiedzą i doświadczeniem. 

PANELE:

Włosko-polskie stosunki historyczne - Włochy są dla Polski krajem niezwykle przyjaznym o podobnej mentalności. W historii mieliśmy wiele wspólnych elementów, jak chociaż królowa Bona pochodząca z Bari, Polski Papież na Watykanie, czy przelewanie krwi za Polskę i Włochy. W Warszawie jest włoski cmentarz wojenny, podobnie jak we Włoszech polskie cmentarze wojenne w Loretto, Monte Cassino czy Casa Massima koło Bari. Z tych też powodów oba narody winny dbać o wspólny dom jakim jest Europa.

Społeczne wyzwania Europy - Kryzys demograficzny i uchodźcy kreują nowe wyzwania przed klasą polityczną Europy. Obecne doświadczenia pokazują, że w tym zakresie nie ma jednolitej polityki. Państwa Członkowskie nierzadko prowadzą własną politykę, niezależną od innych czy Komisji Europejskiej. W konsekwencji z coraz liczniejszymi problemami Europa sobie nie radzi. 

Ekonomiczne wyzwania Europy - Tworzenie wspólnego runku, wspólnej waluty nie zakończyło procesu integracji ekonomicznej. Obecnie Unia pracuje nad utworzeniem unii bankowej, celem której jest zapobieganie powstawania kryzysów gospodarczych jakim był np. kryzys z lat. 2007-2012. Unia Staje też w obliczy zalewania rynków wewnętrznych tanimi produktami z Chin, Indii czy innych państw Azjatyckich.

Polityczne wyzwania Europy - Europa stoi w momencie zmiany ideologicznej elit rządzących. Koncepcja zjednoczonej Europy powstała w kręgu kultury chrześcijańskiej. Tak zwani ojcowie założyciele byli osobami wierzącymi. W latach 80-tych do władzy we Wspólnocie doszli socjaliści. Obecnie dochodzi do zmiany władzy na prawicę z elementami narodowymi. te wahania polityczne nie rokują najlepiej dla Europy.

 

Komitet Naukowy:

Prof. Antonio Magliulo - UNINT

prof. dr hab. Bronisław Sitek - WSGE

dr hab. Magdalena Sitek - WSGE

dr Tadeusz Graca - WSGE

dr Małgorzata Such – Pyrgiel - WSGE

dr Sebastian Bentkowski - WSGE

dr Paweł Chodak - WSGE

dr Małgorzata Kaniewska - WSGE

dr Kateryna Novikova - WSGE

 

 

Komitet Organizacyjny:

Mgr Iwona Florek – WSGE

Antonio Macchia - UNINT

 

Podstawowe informacje:

Data: 12  październik  2016

Miejsce: Rzym, Włochy

Język: Angielski, Włoski

Termin złożenia artykułu: 31 sierpnia 2016

Conference Brochure.doc

 

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube