Tworzymy aktywne społeczeństwo

Innovative techologies in Secondary and Higher Education...

3-5 PAŹDZIERNIK 2013 - I Międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Innovative techologies in Secondary and Higher Education of Modern Europe". Współorganizator College of Economics, Humanities and Engineering. Miejsce obrad: Rivne Ukraina
Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube