Tworzymy aktywne społeczeństwo

Koncepcje nowoczesnej edukacji dorosłych

Zapraszamy na międzynarodową konferencję pt. Koncepcje nowoczesnej edukacji dorosłych. Strategie LLL w latach 2014 -2020.  Międzynarodowe spojrzenia, która odbędzie się 7 kwietnia 2014...
Zapraszamy na międzynarodową konferencję pt. Koncepcje nowoczesnej edukacji dorosłych. 
Strategie LLL w latach 2014 -2020.  Międzynarodowe spojrzenia, która odbędzie się 7 kwietnia 2014 roku w siedzibie WSGE w Józefowie. Językami Konferencji są język rosyjski oraz język polski. 
 
Celem Konferencji est stworzenie płaszczyzny wymiany refleksji naukowej  i praktycznych doświadczeń teoretyków i praktyków z Europy i Azji. 
Zostanie on osiągnięty poprzez realizację trzech celów szczegółowych:
- Opisanie podstawowych obszarów edukacji dorosłych w wymiarze przeszłości, teraźniejszości i przyszłości;
- Wypracowanie rekomendacji na przyszłość w zakresie Long Life Learning;
- Wskazanie efektywnych kierunków edukacji dorosłych w latach 2014-2020 w skali narodowych i globalnych strategii rozwoju LLL.
 
Więcej informacji pod adresem  https://sites.google.com/site/adulteducationwsge/
 
Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube