Tworzymy aktywne społeczeństwo

Zarządzanie w XXI wieku

Zapraszamy do udziału w Konferencji Naukowej Zarządzanie w XXI wieku. Konferencja odbędzie się 14 maja 2014 r.

Rektor

Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi w Józefowie

ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Konferencji Naukowej

„Zarządzanie w XXI wieku”

Konferencja odbędzie się 14 maja 2014 r. w siedzibie
Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
ul. Sienkiewicza 2, 05-410 Józefów.

 


Po konferencji wydana zostanie recenzowana monografia pokonferencyjna,

w której przedstawione zostanie wielodyscyplinarne ujęcie tematyki konferencji. Monografia stanowić będzie zarazem podsumowanie prac badawczych prowadzonych na Wydziale Nauk Społecznych WSGE.

Osoby zainteresowane udziałem w  konferencji i publikacji  proszone
są o uzupełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod linkiem TUTAJ oraz o przesłanie kompletnego artykułu (spełniającego wymogi redakcyjne) do dnia 26 maja 2014 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Prosimy o sformatowanie wiadomości e-mail w następujący sposób:

  • Temat wiadomości e-mail: Konferencja 14 maja 2014

  • Treść wiadomości e-mail: Imię Nazwisko, Wydział, Nazwa Uczelni / Nazwa jednostki organizacyjnej.

  • Załącznik: Artykuł w formacie .doc lub .docx,  (zgodny z wymogami redakcyjnymi Wydawnictwa WSGEdostępnymi pod linkiem http://wsge.edu.pl/index.php/instrukcje-dla-autorow)

 

CEL KONFERENCJI:

Zarządzanie jest kierunkiem, który nakłada odpowiedzialność i wymaga kreowania
i promowania człowieka w organizacji jako najwyższej wartości. Zmiany zachodzące zarówno w Polsce jak i świecie są niezwykle dynamiczne, a zatem wymuszają notoryczny rozwój, który nie opiera się na schematach. W związku z tym należy zadać pytania: Czego uczyć w dziedzinie zarządzania?; Jak będą wyglądały organizacje przyszłości?; a także Jakich pracowników będą potrzebowały organizacje inteligentne? Koniecznym wydaje się udzielenie odpowiedzi na temat wzajemnych powiązań w rozwijaniu struktur w organizacjach przyszłości.


 

OPIS SESJI NAUKOWYCH:

1.       Kształtowanie kultury organizacyjnej

Kultura organizacyjna jest wzorcem dla pracowników, który obejmuje wartości, normy i sposoby radzenia sobie z doświadczeniami wypracowanymi w toku jej rozwoju.

Organizacje tworzą ludzie oraz ich przekonania i oczekiwania. Natomiast kulturę organizacyjną tworzą zachowania ludzkie zwłaszcza te, które stały się nawykiem. Ich cechą charakterystyczną jest regularność, podporządkowanie wzorcom i modelom osobowym a także przedmioty, które stanowią rezultat zachowań ludzi.

 

2.       Znaczenie innowacyjności przedsiębiorstw

Innowacyjność a także umiejętność ich wdrażania są podstawowym zagadnieniem dla funkcjonujących przedsiębiorstw na polskim rynku. Szczególne znaczenie mają innowacje procesowe i produktowe będące elementem konkurencyjności. Przedsiębiorstwa wprowadzając innowacje nie wykorzystują wszystkich instrumentów typu dotacje, kredyty technologiczne fundusze kapitału podwyższonego ryzyka.

Ważną role działalności innowacyjnej przedsiębiorstw spełniają źródła wewnętrzne. Natomiast źródłem zewnętrznym są uczestnicy rynku (interesariusze). Przedsiębiorstwa powinny wykazywać elastyczność, szybką reakcję na sygnały z rynku a także indywidualne podejście do klientów jak wskaźniki dotyczące innowacyjności.

 

3.       Zarządzanie wiedzą w organizacjach

Zmieniające się otoczenie zmusza kadrę kierowniczą do działań odpowiednich w stosunku do zachodzących zmian. Podkreśla się rolę wiedzy jako czynnika sukcesu organizacji. Ważnym źródłem przewagi konkurencyjnej jest wiedza i doświadczenie. W organizacjach opartych na wiedzy wyjątkowego znaczenia nabiera analiza o pracownikach dysponujących dużą wiedzą i doświadczeniem. To oni kreują przyszłość firmy zdobywając nowe rynki,, produkty i usługi. Efektywne zarządzanie wiedzą uzależnione jest od warunków jakie panują w organizacji. Dotyczy to przede wszystkim ogólnego dostępu do informacji, ciągłego procesu rozwoju zawodowego każdego z pracowników a także poczucia przynależności do firmy.

 

4.       Negocjacje podstawą funkcjonowania organizacji

Konflikty, kompromisy i różnice zdań to sytuacje zmuszające do ciągłych negocjacji, które są sztuką uzupełniającą wiedzę o skutecznej realizacji zadań. Zmiany społeczne i ekonomiczne związane z procesem przekształceń przedsiębiorstw powodują, że negocjacje są nieodzownym elementem ich funkcjonowania. Są instrumentem kształtowania stosunków z otoczeniem. Stylem prowadzenia negocjacji wpływamy na świat a przede wszystkim na ludzi z którymi możemy konkurować i współpracować. Jak negocjujemy w takim świecie żyjemy.

 

5.       Rola kontroli, controllingu i audytu w zarządzaniu organizacją

Rozwój organizacji wymusza nieustanne doskonalenie obszarów i procesów funkcjonowania organizacji. W tym celu wykorzystuje się narzędzia służące do oceniania istniejącej rzeczywistości. Zarządzanie personelem wymaga kontrolowania celem skorygowania podjętych decyzji. Równie istotnym narzędziem zarządzania jest controlling gdzie do podstawowych funkcji tradycyjnej kontroli dodano potrzebę przewidywań umożliwiających jej wykonanie w razie wystąpienia nieprawidłowości. Controlling w swej istocie proponuje system zespołowego zarządzania w którym dokładnie rozgranicza się zakres zadań o kompetencji.

Innym od niedawna stosowanym narzędziem do diagnozowania i oceny jest audyt którego istotą jest zwiększanie efektywności stosowanych procedur a także pokazanie właściwego lub niewłaściwego sposobu wykorzystania posiadanych przez organizacje zasobów ludzkich, materialnych i niematerialnych.

 

6.       Marketing źródłem przewagi konkurencyjnej na rynku

Istota planowania działalności przedsiębiorstwa uzależniona jest od wielkości organizacji oraz zróżnicowania rynku na którym funkcjonuje. W procesie zarządzania działalność marketingowa jest czynnikiem kreującym jego rozwój. Planowanie działalności marketingowej dotyczy: analizy i oceny sytuacji wewnętrznej przedsiębiorstwa, analizy otoczenia makro, analizy otoczenia mikro (konkurencja, odbiorcy dostawcy).

Plan marketingowy wyznacza cele przedsiębiorstwa i strategie prowadzące do osiągnięcia tych celów. Musi on być twórczy oraz innowacyjny jeśli przedsiębiorstwo ma osiągnąć wzrost swego znaczenia. Powinien określać optymalne możliwości biznesu oraz sposoby wejścia na rynek.


 

PATRONAT HONOROWY:

Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

dr Tadeusz Graca

 


PARTNERZY:

 

 


 

KOMITET HONOROWY:

·         Przewodniczący Komitetu Honorowego: Prof. zw. dr hab. Bronisław Sitek – Prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

·         Prof. nadzw. dr hab. Wiesław Harasim – Rektor Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie

·         Gen. dr Jacek Pomiankiewicz – Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

·         Prof. zw. dr hab. Witold Pokruszyński – Prorektor Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

·         Prof. nadzw. dr hab. inż. Jerzy Zawisza – Prorektor Wyższej Szkoły Nauk Społecznych im. Józefa Majki w Mińsku Mazowieckim

·         Prof. zw. dr hab. Jolanta Polakowska – Kujawa – Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

·         Prof. zw. dr hab. Edward Markowski – Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie

·         Płk dypl. pil. Maciej Trelka

 


 

KOMITET NAUKOWY:

·         Przewodniczący Komitetu Naukowego: Prof. nadzw. dr hab. inż. Jerzy Zawisza

·         Prof. nadzw. dr hab. Magdalena Sitek – Prorektor Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

·         Dr Małgorzata Such – Pyrgiel – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

·         Dr Barbara Antczak

·         Dr Bożenna Barbachowska

·         Dr Wacław Brzęk

·         Dr Aleksandra Szejniuk


 

KOMITET ORGANIZACYJNY:

·         Dr Małgorzata Such – Pyrgiel Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

·         Dr Bożenna Barbachowska

·         Dr Małgorzata Kaniewska

·         Dr Aleksandra Szejniuk

·         Mgr Iwona Niedziółka

·         Małgorzata Radecka


 

SEKRETARIAT KONFERENCJI:

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi w Józefowie k/Otwocka
ul. Sienkiewicza 2
05 – 410 Józefów
tel. (0 22) 789 60 96 / fax (0 22) 789 60 96 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


OPŁATA KONFERENCYJNA:

Opłata konferencyjna wynosi 390 złotych i obejmuje:

·         koszt udziału w konferencji

·         koszt materiałów konferencyjnych

·         lunch

·         publikacja referatu w monografii pokonferencyjnej

o   (każdy autor otrzyma egzemplarz autorski)

Wpłat należy dokonać do 30. 04. 2014 r. na Konto Uczelni:
Bank PKO BP S.A., Nr: 52 1020 1127 0000 1302 0096 0385
z dopiskiem „Konferencja 15 V 2014”

 


WARUNKI WYGŁASZANIA REFERATÓW:

Wygłoszenie referatu jest możliwe po wypełnieniu poniższych warunków:

·         do dnia 22.04.2014 r. wypełnienie formularza zgłoszeniowegooraz nadesłanie na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. informacji zawierającej temat i główne tezy wystąpienia (które powinno obejmować czas nie dłuższy niż 15 minut)

·         do dnia 26.05.2014 r. nadesłanie na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. pełnej treści artykułu spełniającego wymogi wydawnictwa WSGE

Komitet Naukowy zastrzega sobie prawo dokonania wyboru referatów głoszonych podczas konferencji. Artykuły zatwierdzone, nie wygłoszone będą wydane
w publikacji recenzowanej. 

Komitet Naukowy zastrzega sobie możliwość odrzucenia zgłoszonego referatu,
ze względu na niezgodność z tematem konferencji. 

 

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube