Tworzymy aktywne społeczeństwo

Zarządzanie bezpieczeństwem w Unii Europejskiej wobec globalnych zagrożeń

Tytuł konferencji: Zarządzanie bezpieczeństwem w Unii Europejskiej wobec globalnych zagrożeń 

 
Konferencja z dnia: 17 listopada 2008 
 
Miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi
 
Cel konferencji:
Współczesny świat nie pozostaje pozbawiony odczuwanych i realnych zagrożeń, których genezy należy upatrywać w napięciach politycznych, ekonomicznych, nacjonalizmie, antagonizmach etnicznych czy religijnych. Sprzeczność i zróżnicowanie interesów generuje niebezpieczeństwa o wielorakim charakterze: od konfliktów zbrojnych i zamachów terrorystycznych do przestępczości pospolitej i zorganizowanej, ekscesów chuligańskich, infekowania systemów informatycznych czy korupcji. Obok niebezpieczeństw wywoływanych postawą i działalnością człowieka, niebagatelnego znaczenia dla bezpieczeństwa nabierają też kataklizmy naturalne. Proces globalizacji powoduje, że również zagrożenia o charakterze międzynarodowym szybko stają się realnym niebezpieczeństwem destabilizującym bezpieczeństwo krajowe bądź lokalne.
Bezpieczeństwo - jako stan braku zagrożenia, stan spokoju - jest jedną z podstawowych wartości człowieka. Podstawowym zadaniem władz państwowych jest zapewnienie bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Zarządzanie bezpieczeństwem jest więc procesem zmierzającym do zmniejszania ryzyka zagrożenia.
 
Tematy, omawiane problemy, obszary tematyczne:
-Rola administracji publicznej w dziedzinie bezpieczeństwa i porządku publicznego
-Zarządzanie w stanach nadzwyczajnych
-Edukacja na rzecz bezpieczeństwa
-Podstawowe dylematy współczesnej polityki kryminalnej: represja czy prewencja?
 
Uczestnicy konferencji:
-przedstawiciele Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Obrony Cywilnej, Wojska Polskiego, Służby Celnej, PKP — SOK, sztabów zarządzania kryzysowego, specjalistów spraw obronnych i ochrony informacji niejawnych, menedżerów agencji ochrony i usług detektywistycznych. 
-pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni publicznych i niepublicznych uczelni wyższych, szczególnie prawnicy, administratywiści, socjolodzy, pedagodzy, kryminolodzy.
-przedstawiciele władz administracji rządowej i samorządowej
-studenci
 
Organizacja konferencji:
-obrady plenarne
-dyskusja w czterech panelach
-podsumowanie ustaleń w pracach panelowych
-przyjęcie rezolucji skierowanej do najwyższych władz w państwie w sprawie stanu i zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
 
Komitet naukowy:
• Prof. dr hab. Wincenty Bednarek – przewodniczący
• Prof. dr hab. Marek Lisiecki – wiceprzewodniczący
• Prof. dr hab. Bronisław Sitek
• Prof. dr hab. Andrzej Misiuk
• Prof. dr hab. Witold Pokruszyński
• Prof. dr hab. Stanisław Pikulski 
• Prof. Sebastiano Tafaro
• Prof. Haluk Ozdemir
• Prof. Senol Kantarci
• Prof. dr hab. Jacek Zabłocki
• Prof. dr hab. Eugeniusz Kędra
• Dr hab. Grzegorz Szumski 
• Dr Magdalena Sitek
• Dr Mirosław Grelik
• Dr Mariusz Sokołowski
• Dr Krzysztof Broda
 
Komitet organizacyjny:
• Dr Magdalena Sitek - przewodnicząca
• Dr Krzysztof Broda - wiceprzewodniczący
• Mgr Sylwia Ćmiel
• Mgr Marta Wojciechowska 
• Mgr Marcin Mielnik
Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube