Tworzymy aktywne społeczeństwo

19.02.2010 Ocena zagrożeń bezpieczeństwa Polski metodą ekspercką i burzy mózgów

Tytuł konferencji: Ocena zagrożeń bezpieczeństwa Polski metodą ekspercką i burzy mózgów
 
Konferencja z dnia: 19 lutego 2010
 
Miejsce: Instytut bedzpieczeństwa transgranicznego RP Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w JózefowieI
 
Tematy, omawiane problemy, obszary tematyczne:
Konferencja została przygotowana i przeprowadzona przez studentów Wydziału Nauk Społecznych WSGE w ramach tematu naukowo-badawczego, realizowanego przez Instytut Bezpieczeństwa Transgranicznego RP WSGE w Józefowie 
„TRANSGRANICZNA PRZESTRZEŃ ZAGROŻEŃ I BEZPIECZEŃSTWA POLSKI”
pod naukowym kierownictwem prof. zw.dr hab. inż. Romana Kulczyckiego, dyrektora IBT WSGE w Józefowie
 
Komitet naukowy:
1. Lechnik Paweł,
2. Sobierajski Jacek,
3. Florczak Elżbieta,
4. Fiksa Mariusz,
5. Masna-Balas Justyna,
6. Borkowski Paweł
 
Komitet organizacyjny:
1. Oszast Sebastian,
2. Kochaniak Ireneusz,
3. Karliński Marcin,
4. Płóciennik Rafał,
5. Mroczkowski Mariusz,
6. Biedrzycki Tomasz.
 
Program konferencji:
9.00 - Rozpoczęcie konferencji 
9.10- referaty wprowadzające:
1. „Identyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa Polski w pierwszej dekadzie XXI wieku”
2. „Metody oceny zagrożeń bezpieczeństwa RP”
9.30 - Ocena politycznego zagrożenia Polski 
9.50 - Ocena politycznego bezpieczeństwa Polski 
10.10 - Ocena gospodarczego zagrożenia Polski 
10.30 - Ocena gospodarczego bezpieczeństwa Polski 
10.50 - Ocena społecznego zagrożenia Polski 
11.10 - Ocena społecznego bezpieczeństwa Polski 
11.30 -12.00 - Przerwa
12.00 - Ocena ekologicznego zagrożenia Polski
12.20 - Ocena ekologicznego bezpieczeństwa Polski 
12.40 - Ocena kulturowego zagrożenia Polski 
13.00 - Ocena kulturowego bezpieczeństwa Polski 
13.20 - Ocena informacyjnego zagrożenia Polski
13.40 - Ocena informacyjnego bezpieczeństwa Polski 
14.00 - Podsumowanie konferencji
14.20 - Zakończenie konferencji
 
Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube