Tworzymy aktywne społeczeństwo

22.04.2010 Spójność definicji pojęć w prawnych systemach bezpieczeństwa RP, UE, NATO, ze szczególnym uwzględnieniem transgranicznych sytuacji kryzysowych

Tytuł konferencji: Spójność definicji pojęć w prawnych systemach bezpieczeństwa RP, UE, NATO, ze szczególnym uwzględnieniem transgranicznych sytuacji kryzysowych    
 
Konferencja z dnia: 22 kwietnia 2010
 
Miejsce: IBT RP WSGE w Józefowie
 
Cel konferencji:
Opracowanie projektu prawnego systemu bezpieczeństwa RP spójnego z UE i NATO.
 
Tematy, omawiane problemy, obszary tematyczne:
1. Opracowanie biblioteki definicji pojęć wynikających z prawnego systemu bezpieczeństwa RP.
2. Opracowanie biblioteki definicji pojęć wynikających z prawnego systemu UE i NATO.
3. Ocena spójności definicji pojęć w prawnych systemach bezpieczeństwa RP UE i NATO ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa transgranicznego.
4. Opracowanie internetowego systemu prawnego i definicji pojęć bezpieczeństwa dla RP spójnego z UE, NATO.
5. Zorganizowanie międzynarodowej konferencji prezentującej wyniki badań zespołów oraz internetowej biblioteki zaproponowanych definicji pojęć dla prawnego systemu bezpieczeństwa RP (w tym bezpieczeństwa wewnętrznego) spójnego z UE i NATO.
 
Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube