Tworzymy aktywne społeczeństwo

20.09.2010 Zarządzanie informacją i energią w systemie bezpieczeństwa Unii Europejskiej

Tytuł konferencji: Zarządzanie informacją i energią w systemie bezpieczeństwa Unii Europejskiej    

 
Konferencja z dnia: 20 września 2010 
 
Miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnejim. Alcide De Gasperi
 
Cel konferencji:
Celem konferencji było zdefiniowanie roli, jaką odgrywa efektywne zarządzanie informacją w systemie bezpieczeństwa Unii Europejskiej. 
 
Komitet honorowy: 
• +Tadeusz Płoski – Biskup Polowy Wojska Polskiego
• Adam Mularz – Komendant Stołecznej Policji
• Mariusz Sokołowski – Rzecznik Prasowy Komendy Głównej Policji
• dr Wojciech Rafał Wiewiórowski - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
• Janusz Zemke - Europoseł
• Anna Sikora – Poseł na Sejm RP
• Józef Zych - Poseł na Sejm RP
• Stanisław Żelichowski - Poseł na Sejm RP
• Zbigniew Bujak - polityk
• Hanna Gronkiewicz Waltz - Prezydent m. st. Warszawy
• Andrzej Wojtyła - Główny Inspektor Sanitarny
• Bożena Lublińska - Kasprzak - Prezes PARP
• Andrzej Arendarski - Prezes Krajowej Izby Gospodarczej
• Roman Trzaskalik – Prezes Parku Naukowo-Technologicznego 
• Euro-Centrum z Katowic
 
Komitet naukowy:
• prof. dr hab. Leopold Ciborowski – przewodniczący
• prof. dr hab. Roman Kulczycki – wiceprzewodniczący
• prof. dr hab. Anna Organiściak - Krzykowska 
• prof. dr hab. Maria Królikowska - Olczak
• prof. dr hab. Marek Chmaj
• prof. dr hab. Arkadiusz Letkiewicz
• prof. dr hab. Marek Lisiecki
• prof. dr hab. Piotr Majer
• prof. dr hab. Andrzej Misiuk
• prof. dr hab. Bronisław Sitek 
• dr Anna Antczak
• dr Barbara Antczak
• dr Grzegorz Stanejko
 
Komitet organizacyjny:
• dr Anna Antczak – przewodnicząca
• dr Magdalena Sitek – zastępca przewodniczącej
• dr Zbigniew Kępa
• ppłk dr Leszek Elak
• mgr Sylwia Ćmiel
• mgr Magdalena Zielińska
• mgr Iwona Niedziółka – sekretarz
• Małgorzata Radecka - sekretarz
 
Program konferencji:
KONFERENCJA PODZIELONA BYŁA NA 3 PANELE:
-znaczenie informacji w zarządzaniu bezpieczeństwem;
-odnawialne źródła energii – informacja i dezinformacja w sferze innowacji i technologii;
-źródła dezinformacji.
Każdy panel był prowadzony przez moderatora i zakończony dyskusją. Przewidywano się 3-4 wystąpienia w każdym panelu. Przewidywano wydanie recenzowanych materiałów konferencyjnych w formie wydawnictwa zwartego z numerem ISBN, referaty w języku polskim i angielskim (referaty w języku polskim opatrzone abstraktem w języku angielskim). 
 
Patronat honorowy:
Parlament Europejski z Przewodniczącym prof. dr hab. Jerzym Buzkiem
 
Partnerzy konferencji:
Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Katowice,
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi
Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube