Tworzymy aktywne społeczeństwo

Jakość w działaniach na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego państw Grupy Wyszehradzkiej z perspektywy Europejskiej

Tytuł konferencji: Jakość w działaniach na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego państw Grupy Wyszehradzkiej z perspektywy Europejskiej
 
Konferencja z dnia: 21 listopada 2011
 
Miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

Tematy, omawiane problemy, obszary tematyczne:
1. Grupa Wyszehradzka i jej rola w ogólnym systemie bezpieczeństwa Unii Europejskiej.
2. Wymiar współczesnych wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa w skali europejskiej.
3. Rodzaje zagrożeń i ich wpływ na jakość bezpieczeństwa państw Grupy Wyszehradzkiej.
4. Aktualny stan bezpieczeństwa państw Grupy Wyszehradzkiej i kierunki ich doskonalenia w głównych obszarach: politycznym, gospodarczym, militarnym, ekologicznym i informacyjnym.
5. Współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej w tworzeniu nowoczesnych narodowych systemów bezpieczeństwa.
6. Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa międzynarodowego (regionalnego),
7. Edukacja społeczeństwa dla bezpieczeństwa.
 
Komitet naukowy:
• Prof. dr hab. Wincenty Bednarek – przewodniczący
• Prof. dr hab. Arkadiusz Letkiewicz – współprzewodniczący 
• Prof. dr hab. Marek Lisiecki – wiceprzewodniczący
• Prof. dr hab. Andrzej Misiuk - wiceprzewodniczący
• Prof. dr hab. Edward Kołodziński 
• Prof. dr hab. Bronisław Sitek
• Prof. dr hab. Andrzej Bałandynowicz
• Prof. dr hab. Witold Pokruszyński
• Prof. dr hab. Stanisław Pikulski 
• Prof. Sebastiano Tafaro
• Prof. Haluk Ozdemir
• Dr Mariusz Sokołowski 
• Dr Wiesław Bułka
• Dr Bolesław Stanejko 
• Dr hab. Magdalena Sitek
• Dr Mariusz Sokołowski
 
Komitet organizacyjny:
• Dr hab. Magdalena Sitek - przewodnicząca
• Dr Marcin Mielnik
• Mgr Sylwia Ćmiel
• Mgr Anna Wach
• Mgr Iwona Niedziółka
• Katarzyna Matwiejewa
• Małgorzata Radecka - sekretarz
 
Program konferencji:
 
Partnerzy konferencji:
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

SPONSOR GŁÓWNY

Inauguracja konferencji - przemawia prof. zw. dr hab. Bronisław Sitek - Pełnomocnik Rektora ds. Nauki  
Starosta Powiatu Otwockiego Bogumiła Więckowska  
 
Ekspert Mazowieckiej Agencji Energetycznej - Włodzimierz Pomierny,
prof. Maria KrĂłlikowska - Olczak, 
Prezes Parku Naukowo - Technologicznego Euro-centrum Roman Trzaskalik
Prof. Jan Popczyk, 
Ekspert Mazowieckiej Agencji Energetycznej - Włodzimierz Pomierny, 
prof. Maria KrĂłlikowska - Olczak, 
Prezes Parku Naukowo - Technologicznego Euro-centrum Roman Trzaskalik, 
Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa PGE - Lech Kacperski, 
mgr Michał Krzykowski
 
  Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa PGE - Lech Kacperski
Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Policji - dr Mariusz Sokołowski, 
dr hab. Piotr Majer, 
gen. bryg. rez. dr inż. Tomasz Bąk, 
dr Lech Grochowski, 
mgr Monika Sokołowska
 
 
Panel anglojęzyczny - Doc. Jaroslav Holomek, 
prof. Ksenofon Krisafi, 
dott. Esmeralda Osmani, 
dott. Eniel Kolaneci

 


 

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube