Tworzymy aktywne społeczeństwo

Dylematy współczesnego bezpieczeństwa

Tytuł konferencji: Dylematy współczesnego bezpieczeństwa

 
Konferencja z dnia: 18 kwietnia 2012 
 
Miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
Cel konferencji:
Celem konferencji była wymiana poglądów i doświadczeń oraz dyskusja naukowa na temat istoty, uwarunkowań, stanu oraz ocena poziomu bezpieczeństwa w Polsce i na świecie w realiach XXI wieku. 
 
Komitet naukowy:
• Dr hab. Magdalena Sitek – Prorektor Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie - przewodnicząca Komitetu Naukowego
• Prof. dr hab. Witold Pokruszyński - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie- dziekan Wydziału Nauk Społecznych
• Dr hab. Jerzy Zawisza - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
• Dr Krzysztof Dziurzyński - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie – dziekan Wydziału Pedagogiki
• Dr Paweł Migała - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
• Dr Barbara Antczak - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
 
Program konferencji:
10.00 – Rejestracja uczestników
10.30 - Otwarcie konferencji
Głos zabiera: 1. Prof. zw. dr hab. Bronisław Sitek – Pełnomocnik Rektora ds. Naukowych
2. Dr Bożenna Barbachowska – komunikat nt. otwarcia tematu badawczego „Uwarunkowania społeczno – ekonomiczne rozwoju gminy”
11.00 – 12.15 Panel I BEZPIECZEŃSTWO SPOŁECZNE
Przewodniczący sesji: prof. dr hab. Piotr Majer
1. prof. zw. dr hab. Bronisław Sitek - Bezpieczeństwo prawne
2. dr Paweł Nowik - Bezpieczeństwo socjalne pracowników a problem dualizmu rynku pracy w Polsce
3. dr Wojciech Niklas - Korporacje międzynarodowe a bezpieczeństwo finansowe społeczeństwa
4. dr Barbara Antczak -Poczucie bezpieczeństwa w szkole. Czy jest aż tak źle?
5. prof. zw. dr hab. Witold Pokruszyński - Filozofia bezpieczeństwa personalnego
12.15 – 12.30 – Przerwa kawowa
12.30 – 13.30 Panel II BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
Przewodniczący sesji: prof. dr hab. Bronisław Sitek
1. prof. dr hab. Piotr Majer - Współczesne rozumienie bezpieczeństwa społecznego
2. dr Elżbieta Szafrańska, dr Jerzy Szafrański - Diagnoza zagrożeń terrorystycznych dla Polski
3. dr hab. Magdalena Sitek, prof. WSGE - Prawne ramy polityki karnej Unii Europejskiej
4. dr Katarzyna Ferszt – Piłat - Zaufanie społeczne jako fundament bezpieczeństwa we współczesnym społeczeństwie
5. dr Aleksandra Szejniuk - Kontrola jako instrument bezpieczeństwa wewnętrznego
13.30 – 14.00 Lunch
14.00 – 15.00 Panel III BEZPIECZEŃSTWO SZKOŁY
Przewodniczący sesji: prof. dr hab. Stanisław Pikulski
1. dr Natalya Ryabińska - Produkcja wiadomości zagranicznych we współczesnej Ukrainie: Gdzie znajduje się "centrum"? 
2. dr Joanna Łukjaniuk -Bezpieczna szkoła 
3. dr Krzysztof Dziurzyński - Postawy wobec prawa a zachowania agresywne młodzieży
4. dr Anna Krajewska - (Nie)bezpieczeństwa kultury obrazu
5. dr Aleksander Nocuń - Bezpieczna szkoła: efektywna komunikacja w szkole jako czynnik zmiany
15.00 – 16.00 Panel IV NOWE PRZESTRZENIE BEZPIECZEŃSTWA
Przewodniczący sesji: prof. dr hab. Witold Pokruszyński
1. dr Tadeusz Truchanowicz - Identyfikacja i ocena degradacji technicznej obiektów infrastruktury, spowodowanej klęskami żywiołowymi
2. dr Ewa Lubina - Wsparcie społeczne sieci internetowej dla dzieci i młodzieży z problemami- poradnictwo medialne w społeczeństwie informacyjnym
3. dr Bożenna Barbachowska - Bezpieczeństwo informacji firmy
4. Prof. zw. dr hab. Stanisław Pikulski - Zakres i struktura bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
16.00 - Podsumowanie konferencji 
16.30 – 18.00 Wieczór Kultury Tureckiej
 
Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube