Tworzymy aktywne społeczeństwo

Korupcja a bezpieczeństwo państwa. Od wizji do rzeczywistości

Tytuł konferencji: Korupcja a bezpieczeństwo państwa. Od wizji do rzeczywistości


Konferencja z dnia: 24 – 25 października 2012 
 
Miejsce: Centrum Szkolenia Straży Granicznej Kętrzyn 
 
Cel konferencji:
Naukowa dyskusja poświęcona problematyce korupcji, jej skali i zagrożeniu wpływającym na bezpieczeństwo państwa oraz sposobom zapobiegania i przeciwdziałania w formacjach mundurowych w Polsce i w wybranych krajach nadbałtyckich.
 
 
Rada Naukowo-Programowa
• ppłk SG dr Andrzej WAWRZUSISZYN – CSSG – przewodniczący
• przedstawiciel Wydziału Prawa i Administracji UWM – zastępca przewodniczącego 
• ppor. SG dr Lucyna SIKORSKA – CSSG
 
Komitet organizacyjny:
• Przewodniczący: płk SG Andrzej RYTWIŃSKI – Komendant CSSG 
• Przewodniczący honorowy: ppłk SG Mirosław HAKIEL – Dyrektor ZSW KGSG 
• Zastępca przewodniczącego: ppłk SG dr Andrzej WAWRZUSISZYN – CSSG
• Sekretarz: ppor. SG dr Lucyna SIKORSKA – CSSG
• Członkowie: ppłk SG Andrzej SIKORSKI – CSSG
• ppłk SG Marek LUDWICZAK – CSSG
• ppłk SG Andrzej SKÓRA – CSSG 
• kpt. SG Aneta WOJTANOWSKA-ZIMOŃ – CSSG
• przedstawiciel Wydziału Prawa i Administracji UWM.
• przedstawiciel Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
 
Uczestnicy konferencji 
• Straż Graniczna – KGSG (Gabinet KG, ZSW), CSSG, COSSG, OSS, W-MOSG, duszpasterstwo SG
• Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
• Przedstawiciele służb granicznych Litwy, Łotwy i Estonii 
• Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu
• Komenda Główna Policji (Biuro Spraw Wewnętrznych) w Warszawie
• Centralne Biuro Antykorupcyjne 
• Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie 
• Izba Celna w Olsztynie
• Fundacja im. Stefana Batorego w Warszawie 
• Prokuratura Okręgowa w Olsztynie
• Żandarmeria Wojskowa (jw Giżycko)
uczelnie wyższe:
• Akademia Obrony Narodowej w Warszawie,
• Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie,
• Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie,
• Toruńska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości,
• Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie)
 
Prowadzący konferencję (moderatorzy)
I blok tematyczny – Społeczny wymiar zjawiska korupcji 
ppor. SG dr Lucyna SIKORSKA
II blok tematyczny – Korupcja a bezpieczeństwo państwa 
ppłk SG dr Andrzej WAWRZUSISZYN
III blok tematyczny – Karno-prawne aspekty zwalczania korupcji 
przedstawiciel WPiA Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
przedstawiciel Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
 
Program konferencji:
Środa - 24.10.2012 r.:
do godz. 12.00 – przybycie uczestników konferencji, zakwaterowanie – blok nr 4 i 20;
godz. 13.00 – obiad – stołówka Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG;
godz. 14.00 – powitanie uczestników, rozpoczęcie konferencji – blok 20 sala 110:
płk SG Andrzej Rytwiński – Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej,
płk SG Mirosław Hakiel – Dyrektor Zarządu Spraw Wewnętrznych KGSG,
przedstawiciel Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
I blok tematyczny – Społeczny wymiar zjawiska korupcji
prowadzący ppor. dr SG dr Lucyna Sikorska 
godz.14.30 – 16.00 – wystąpienia prelegentów;
godz. 16.00 – 16.30 – przerwa na kawę;
godz.16.30 – 17.45 – wystąpienia prelegentów;
godz. 17.45 – 18.00 – dyskusja plenarna;
godz. 18.00 – zakończenie obrad;
godz. 19.00 – uroczysta kolacja.
Czwartek - 25.10.2012 r.
godz. 07.30 – śniadanie – stołówka Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG; 
II blok tematyczny – Korupcja a bezpieczeństwo państwa
prowadzący ppłk SG dr Andrzej Wawrzusiszyn 
godz. 09.00 – 10.30 – wystąpienia prelegentów;
godz. 10.30 – 11.00 – przerwa na kawę;
godz. 11.00 – 12.30 – wystąpienia prelegentów;
godz. 12.30 – 12.45 – dyskusja plenarna; 
godz. 12.45 – 14.00 – obiad stołówka Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG.
III blok tematyczny – Karno-prawne aspekty zwalczania korupcji
prowadzący przedstawiciel WPiA Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
godz. 14.00 – 16.00 – wystąpienia prelegentów;
godz. 16.00 – 16.15 – dyskusja plenarna; 
godz. 16.15 – 16.30 – podsumowanie i zakończenie konferencji.
 
Patronat honorowy:
Komendant Główny Straży Granicznej – gen. bryg. SG Dominik Tracz
 
Partnerzy konferencji:
• Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie przy współudziale
• Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
• Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
 


Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube