Tworzymy aktywne społeczeństwo

Krajobraz po mistrzostwach Europy 2012

Tytuł konferencji: Krajobraz po mistrzostwach Europy 2012

Wyższa Szkoła Policji
w Szczytnie
WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI
EUROREGIONALNEJ
im. Alcide De Gasperi
w Józefowie

Konferencja z dnia: 23 listopada 2012 
 
Miejsce: Wyższea Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
 
 
Cel konferencji:
Analiza i ocena krajobrazu po odbyciu Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012 organizowanych przez Polskę i Ukrainę oraz skuteczności organów tych państw w zabezpieczaniu imprez masowych na obszarze państw – organizatorów. 
Utworzenie forum wymiany międzynarodowych doświadczeń naukowców i praktyków z zagranicy w tym Czech, Kazachstanu, Słowacji i Ukrainy
 
Tematy, omawiane problemy, obszary tematyczne:
1. Przepisy prawa dotyczące organizacji imprez masowych a ich praktyczna aplikacja;
2. Zarządzanie bezpieczeństwem dużych imprez sportowych – teoria i praktyka;
3. Bezpieczeństwo stadionowe – teoria i praktyka;
4. Strefy kibica a kwestie bezpieczeństwa;
5. Infrastruktura a bezpieczeństwo Mistrzostw Europy 2012;
6. Sprawność instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Mistrzostw Europy 2012;
7. Wymiar społeczny i ekonomiczny Mistrzostw Europy 2012;
8. Bezpieczeństwo sanitarne.
 
Komitet honorowy: 
• Jacek Cichocki – Minister Spraw Wewnętrznych
• nadins. Marek Działoszyński – Komendant Główny Policji
• insp. Dr hab. Arkadiusz Letkiewicz – Zastępca Komendanta Głównego Policji
• gen. bryg. SG Dominik Tracz – Komendant Główny Straży Granicznej
• nadins. Tomasz Połeć – Główny Inspektor Transportu Drogowego
• Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego
• Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska
• Insp. dr Piotr Bogdalski – Komendant Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
• Płk SG Andrzej Rytwiński – Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej
• Prof. Mykola Jewtuch – Nacjonalna Akademia Pedagogiznych Nauk Ukrainy
• Prof.Yurii Pelekh – Rivine College of Economics, Humaniies and Engineering
• Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński
• Bogumiła Więckowska – Starosta Otwocki
• ks. płk dr Zbigniew Kępa – Notariusz Kurii Polowej WP, Rzecznik Prasowy Ordynariatu Polowego
• Robert Wojtaś – Prezes Zarządu / Dyrektor Generalny Stadionu Narodowego w Warszawie
 
Komitet naukowy:
• Prof. dr hab. Andrzej Misiuk przewodniczący
• Prof. dr hab. Andrzej Bałandynowicz
• Prof. dr hab. Edward Kołodziński 
• Prof. dr hab. Stanisław Pikulski
• Prof. Dr. Dr. h.c. Carlos Flores Jubierias
• Prof. dr hab. Bronisław Sitek
• Prof. Sebastiano Tafaro
• Prof. Peter Terem
• Prof. Józef Centes
• Prof. Haluk Ozdemir
• Prof. Ksenofon Krisafi
• Dr hab. Magdalena Sitek, prof. WSGE
• Dr hab. Piotr Majer
• Dr Lech Grochowski
• Dr Mariusz Sokołowski
 
Komitet organizacyjny:
• Dr hab. Magdalena Sitek - przewodnicząca
• Mgr Sylwia Ćmiel
• Mgr Iwona Niedziółka
• Mgr Aleksandra Ukleja
• Mgr Miłosz Ukleja
• Małgorzata Radecka - sekretarz
 
Program konferencji:

Patronat honorowy:
Minister Sportu i Turystyki Joanny Muchy
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, 
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie 

Partnerzy konferencji:
Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie 
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych im. Ks. Józefa Majki w Mińsku Mazowieckim
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie 


 
 
Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube