Tworzymy aktywne społeczeństwo

Problemy energetyczne Europy i Azji

Tytuł konferencji: Problemy energetyczne Europy i Azji
 
Konferencja z dnia: 3 czerwca 2013
 
Miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
Cel konferencji:
Globalny rozwój ekonomiczny kreuje coraz większe zapotrzebowanie na energię. To ona determinuje tempo rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego. A jednocześnie przyczynia się do pogłębienia istniejących różnić gospodarczych, wykorzystywania biedniejszych obszarów prze z kraje wysoko rozwinięte technologicznie. Konieczne jest zatem podejmowanie dyskusji międzyregionalnej i międzykontynentalnej nad dostępem do źródeł energii, sprawiedliwą jej dystrybucją, sprawiedliwą ceną, regulacjami prawnymi. W dalszej perspektywie konieczne jest poruszenie problemów społecznych zwłaszcza na terenach pozbawionych dóbr materialnych. Może wyjściem jest udostępnienie dla krajów słabiej rozwiniętych gospodarczo nowych technologii po cenie sprawiedliwej. Innym rozwiązaniem może być zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych. W ten sposób możliwe jest budowanie globalnej społeczności opartej na pomocy oraz ekologii.  
 
 
Konferencja podzielona była na cztery panele tematyczne:
1.Inwestycje w branżę energetyczną – Dalszy rozwój energetyki wymaga nowych inwestycji w odnowienie istniejących urządzeń produkujących i przesyłających energię. Ponadto, konieczne są inwestycje w rozwój całej infrastruktury energetycznej. Inwestycje te powiązane są z kondycją biznesu i państw zainteresowanych. W tym panelu należałoby poruszyć takie kwestie jak:
-inwestycje w energetykę tradycyjną i perspektywa jej rozwoju,
-inwestycje w energetykę jądrową i perspektywa jej rozwoju,
-inwestycje w źródła energii odnawialnej i perspektywa jej rozwoju,
-współpraca krajów azjatyckich i europejskich w obszarze inwestycji w branżę energetyczną.  
 
2.Technologie w branży energetycznej– niezwykle ważne w branży energetycznej jest rozwój technologiczny, bez którego nie jest możliwy dalszy rozwój nowych sposobów pozyskiwania energii. W tej perspektywie konieczne jest omówienie takich kwestii jak:
-nakłady na badania,
-rodzaje nowych technologii,
-dostęp do technologii wysokiej jakości,
-współpraca krajów azjatyckich i europejskich w obszarze technologii stosowanych w branżę energetyczną.
 
3.Prawo – rozwój sektora energetycznego wymaga wsparcia ze strony przepisów prawa opartego na międzynarodowych standardach, wypracowanych przez międzynarodowe instytucje. W tej perspektywie konieczne jest opracowanie następujących kwestii:
-istniejące różnice w prawie energetycznym,
-możliwość ujednolicenia prawa energetycznego,
-analiza słabych i silnych stron międzynarodowego prawa energetycznego. 
-współpraca krajów azjatyckich i europejskich w obszarze tworzenia wspólnych standardów prawnych w branży energetycznej.
 
4.Etyka – walka o energię, zwłaszcza jej źródła dają pole do szukania odpowiedz na pytania o:
-sprawiedliwy dostęp wszystkich do źródeł energii,
-słaby rozwój gospodarczy jako efekt epoki kolonialnej,
-wysokie standardy tworzone przez kraje bogate jako instrument podporządkowania sobie  biedniejszych krajów,
- rozwój branży energetycznej a kwestie społeczne w Azji i Europie,
-współpraca krajów azjatyckich i europejskich w obszarze niwelowaniem różnic pomiędzy krajami i regionami wywołanymi rozwojem branży energetycznej. 
Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube