Tworzymy aktywne społeczeństwo

Dylematy współczesnej administracji

Tytuł konferencji: Międzynarodowa Konferencja: Dylematy współczesnej administracji
  
 

Konferencja z dnia: 6 września 2013 
 
Miejsce: Wyższea Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
Cel konferencji:
Podjęcie próby zdiagnozowania podstawowych problemów, które wpływają na skuteczność działań administracji publicznej;
Zaproponowanie sposobów rozwiązania konkretnych problemów związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej.
 
Tematy, omawiane problemy, obszary tematyczne:
• Problemy związane z prawidłowym współdziałaniem administracji rządowej i administracji samorządowej;
• Konflikty na styku administracja publiczna – obywatele;
• Kwestie sporne w ramach współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi oraz sferą biznesu.
 
Adresaci konferencji:
Adresatami konferencji są w pierwszej kolejności nauczyciele akademiccy zajmujący się administracją publiczną w szerokim tego słowa znaczeniu. Do udziału w konferencji zaproszeni są również praktycy; przedstawiciele administracji rządowej oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego. Do adresatów zaliczyć należy także parlamentarzystów, przedstawicieli organizacji pozarządowych współpracujących z administracją publiczną, a także przedsiębiorców kooperujących z nią przy realizacji różnego rodzaju przedsięwzięciach w ramach partnerstwa prywatno – publicznego.
Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube