Tworzymy aktywne społeczeństwo

18.05.2009 Wczesna edukacja dziecka w kontekście zmian

Tytuł konferencji: Wczesna edukacja dziecka w kontekście zmian
 
Konferencja z dnia: 18 maja 2009
 
Miejsce: Wydział Pedagogiki Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej  im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
Tematy, omawiane problemy, obszary tematyczne:
• Edukacja przedszkolna w nowych formach
• Edukacja małego dziecka – wczoraj, dziś, jutro
• Nauczyciel wychowania przedszkolnego w XXI wieku 
W dyskusję nad tymi problemami włączyli się zarówno dydaktycy, pedagodzy, reprezentujący różnorodne obszary badawcze, jak również nauczyciele i praktycy. Z tego też powodu jesteśmy zainteresowani nie tylko wystąpieniami w formie referatów, ale także warsztatami. Formuła warsztatowa pozwoliła między innymi na zaprezentowanie metod pracy oraz ich efektów (np. w formie wystawy osiągnięć dzieci i uczniów). Umożliwiła także uczestnikom konferencji poglądowe zapoznanie się z podejmowaną w referatach problematyką.
 
Partnerzy konferencji:
Wydział Pedagogiki Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej  im. Alcide De Gasperi w Józefowie,
Wydawnictwo Nowa Era  KLANZA (Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów)
 
 
Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube