Tworzymy aktywne społeczeństwo

27-28.03.2010 Innowacje w edukacji elementarnej

Tytuł konferencji: Innowacje w edukacji elementarnej
 
Konferencja z dnia: 27 – 28 marca 2010
 
Miejsce: Akademia Podlaska, Siedlce Biblioteka Główna, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej  im. Alcide De Gasperi w Józefowie 
 
Tematy, omawiane problemy, obszary tematyczne:
• Wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne za granicą
 Innowacje pedagogiczne w procesie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
• Twórczość w aktywności zawodowej nauczyciela
 
Komitet naukowy:
• Prof. dr hab. Anna Klim-Klimaszewska
 Prof. dr hab. Maria Przychodzińska-Kaciczak
• Prof. dr hab. Zbigniew Semadeni
• Prof. dr hab. Wacław Zawadowski
 
Komitet organizacyjny:
• Dr Ewa Jagiełło
 Dr Mirosława Raczkowska-Lipińska
 
Program konferencji:
27 marca 2010 r. Akademia Podlaska, Siedlce Biblioteka Główna
Godz. 10.00 – 10.30 Powitanie Gości
Sesja I. Optymalizacja edukacji elementarnej
Godz. 10.30 – 10.50 Matematyka jako język w nauczaniu wczesnoszkolnym – prof. dr hab. Wacław Zawadowski, Akademia Podlaska
Godz. 10.50 – 11.10 Elementy myślenia heurystycznego w edukacji matematycznej dzieci w pierwszym etapie kształcenia w podejmowanych działaniach innowacyjnych – mgr Krystyna Dąbek, Publiczna Szkoła, Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
Godz. 11.10 – 11.30 Historia matematyki inspiracją dla edukacji matematycznej dzieci z klas III - mgr Marta Mączka, I Społeczna Szkoła Podstawowa w Gliwicach
Godz. 11.30 – 11.50 Kreatywność w pracy pedagogicznej nauczyciela – dr Agata Jacewicz, Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku
Godz.11.50– 12.10 Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – mgr Zuzanna Kordzińska, Young Digital Planet, Gdańsk
Godz. 12.10-12.30 Od zabawy edukacyjnej do umiejętności kluczowych w edukacji wczesnoszkolnej – mgr Marta Sobocińska, Towarzystwo Rozwijania Inicjatyw Oświatowych
Godz. 12.10 – 13.30 Przerwa na obiad
Godz. 13.30 – 15.00 Postać i koncepcja pedagogiczna M. Montessori jako przykład współczesnej pedagogiki alternatywnej – dr Małgorzata Miksza, Uniwersytet Łódzki (prezes Polskiego Stowarzyszenia Montessori) 
Godz. 15.00 – 15.45 Twórcza adaptacja pedagogiki M. Montessori w Polsce na przykładzie PM nr 220 w Łodzi. Organizacja placówki (prezentacja multimedialna) – mgr Anna Głowacka, dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 220 w Łodzi
Godz. 15.45 – 16.00 Przerwa na kawę
Godz. 16.00 – 16.45 Warsztaty metodyczne
• Pokaz pracy z wybranymi pomocami z zakresu edukacji wieku dziecięcego (przedszkole/szkoła) – dr Małgorzata Miksza, mgr Anna Głowacka
• Papieroplastyka w pracy z nauczyciela – mgr Katarzyna Fellner Przedszkole Niepubliczne Tęczowe Ognisko w Warszawie
• Warsztat twórczości – dr Alicja Komorowska, Uniwersytet Gdański
Godz. 16.45 – 17.00 Podsumowanie pierwszego dnia konferencji 
28 marca 2010 r. Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej 
im. Alcide De Gasperi w Józefowie ul. Sienkiewicza 2
Godz. 9.30 – 9.45 Powitanie Gości
Sesja II. Edukacja elementarna w kraju i za granicą
Godz. 9.45 – 10.05 Edukacja elementarna – obszar zaniedbany – prof. dr hab. Janusz Gęsicki, dziekan Wydziału Pedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej
Godz. 10.05 – 10.25 Innowacje pedagogiczne w aspekcie prawnym i metodycznym – mgr Jolanta Smuniewska, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie
Godz. 10.25 - 10.45 Kształcenie nauczycieli przedszkoli i I etapu edukacyjnego w Finlandii – dr Janina Zawadowska, Towarzystwo Rozwijania Inicjatyw Oświatowych
Godz. 10.45 – 11.05 Współczesny obraz typowego przedszkola na Białorusi – dr Fergiy Nikityn, Akademia Podlaska, dr Elena Konovaluk, Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II w Białej-Podlaskiej
Godz. 11.05 – 11.30 Przerwa na kawę
Sesja III. Czynniki wspierające i utrudniające edukację elementarną
Godz. 11.30 – 11.50 Kształtowanie twórczych postaw nauczycieli w procesie kształcenia i dokształcania – dr Monika Jurewicz, Katedra Edukacji i Kultury Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego w Warszawie
Godz. 11.50 – 12.20 Możliwości i bariery twórczości ucznia i nauczyciela w edukacji wczesnoszkolnej – dr Alicja Komorowska, Uniwersytet Gdański
Godz. 12.20 – 12.40 Wykorzystanie komputera do określania preferencji językowych dzieci w wieku przedszkolnym – dr Ilona Nowakowska-Buryła, mgr Tomasz Joński, Instytut Pedagogiki Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Godz.12.40 – 13.00 Zabawy edukacyjne dla dzieci. Elektrostatyka – dr Anna Hajdusinek, Politechnika Wrocławska
Godz.13.00 – 13.20 Postawy matek dzieci w wieku wczesnoszkolnym jako element życia dziecka – dr Krzysztof Dziurzyński, Paulina Śledziewska, Wyższa Szkoła im. Bogdana Jańskiego w Warszawie
Godz. 13.20 – 13.45 Przerwa na kawę
Godz. 13.45. – 14.45 Warsztaty metodyczne
• Twórcze dziecko – dr Ewa Jagiełło, Akademia Podlaska
• Zabawy rozwijające małą motorykę dziecka – mgr Marzena Dżuman, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Godz. 14.45 – 15.00 Podsumowanie drugiego dnia konferencji
 
Partnerzy konferencji:
Akademia Podlaska Wydział Humanistyczny Instytut Pedagogiki,
Wyższa Szkoła Gospodarki  Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi Wydział Pedagogiki
 
 
Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube