Tworzymy aktywne społeczeństwo

14.12.2010 Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - teoria i praktyka

Tytuł konferencji: Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży - teoria i praktyka
 
Konferencja z dnia: 14 grudnia 2010
 
Miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
Komitet naukowy:
• Prof. dr hab. Lesław Pytka
• Rektor WSNS - Ks. Prof. zw dr hab Witold Zdaniewicz
• Pełnomocnik Rektora ds. Nauki - Prof. zw dr hab Bronisław Sitek 
• Dr hab. Prof UMK, WSNS Ewelina Jutrzyna
• Dziekan Wydziału Pedagogiki WSGE - Dr Mirosława Raczkowska 
• Dr Jarosław Michalski
 
Komitet honorowy:
Fundacja Bezpieczne Dzieci wraz z założycielem dr. Robertem Sochą
 
Komitet organizacyjny: 
• Dr Patrycja Jurkiewicz
• Dr Małgorzata Starzomska 
• Dr Ewa Bilska 
• Mgr Sylwia Ćmiel 
• Mgr Iwona Niedziółka – sekretarz
 
Program konferencji:
10.30-11:10 Rejestracja
11:10 Rozpoczęcie konferencji – Prof. zw. dr hab. Bronisław Sitek. Dziekan Wydziału Prawa UWM w Olsztynie. Pełnomocnik Rektora ds. Nauki WSGE w Józefowie 
Wprowadzenie 
Teoretyczne i praktyczne problemy nieprzystosowania społecznego 
11.15-11.30 Prof. zw. dr hab. Lesław Pytka
I Panel
Nieprzystosowanie społeczne w aspekcie uwarunkowań egzogennych i endogennych
11.30-11.45 dr Krzysztof Dziurzyński, mgr Anna Miziołek – Przyczyny narkomanii i osób zakażonych wirusem HIV. Wyższa Szkoła im. B. Jańskiego w Warszawie, WSGE w Józefowie
11.45-12.00 dr Patrycja Jurkiewicz, dr Małgorzata Starzomska – Nieprzystosowanie rówieśnicze wśród uczniów upośledzonych w stopniu lekkim a piętnowanie „odmieńców”. APS w Warszawie, WSNS w Mińsku Mazowieckim. 
12.00-12.15 dr Paweł Migała - Zachowania suicydalne jako przejaw zachowań patologicznych. WSGE w Józefowie 
12.15-12.30 dr Jarosław Jastrzębski – Konsekwencje wpływu rodziny na kształtowanie się postaw wobec miłości i funkcjonowania w małżeństwie u młodych dorosłych. UKSW w Warszawie, WSNS w Mińsku Mazowieckim
12.30-12.45 Przerwa na kawę 
II Panel
Nieprzystosowanie społeczne - profilaktyka, praktyka, badania
12.45-13.00 mgr Romuald Sadowski - Wolontariat w Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu” w Warszawie Międzylesiu. Dyrektor Schroniska dla Nieletnich i Zakładu Poprawczego w Falenicy
13.00-13.15 dr Joanna Łukjaniuk - Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci i młodzieży nadużywających substancje psychoaktywne. Prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży. KAI KAIROT. WSGE w Józefowie 
13.15-13.30 mgr Anna Książak - Niedostosowanie społeczne i zagrożeni nim uczniowie gimnazjum w świetle badań własnych. UWM w Olsztynie. 
13.30-13.45 mgr Ewa Budziak - Socjoterapia dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w Punkcie Pomocy Dzieciom „PROMYK” w Olsztynie. UWM w Olsztynie, IX LO w Olsztynie 
13.45-14.00 mgr Marzena Dżuman – Szkoła wobec dopalaczy, czyli jak rozmawiać z uczniami o dopalaczach. MSCDN w Warszawie, WSGE w Józefowie 
14.00-14.15 dr Jarosław Michalski - Squat, miejsce kultury alternatywnej. APS w Warszawie. WSNS w Mińsku Mazowieckim. 
14.15-14.35 dr Ewa Bilska, mgr Leszek Paprocki, mgr Hubert Migaczew – Sport w resocjalizacji. APS w Warszawie. WSNS w Mińsku Mazowieckim 
14.35-14.50 dr Marek Kalaman, dr Maciej Kalaman - Ośrodki przystosowania społecznego w Polsce jako przykład kryzysu penitencjarnej resocjalizacji instytucjonalnej. Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi. 
14.50-15.05 dr Gabriela Kowalska – Teorie zachowań agresywnych a odpowiedzialność. Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie
15.05-15.20 dr Małgorzata Starzomska - Nieprzystosowanie społeczne jednostki czy rodziny? – dyskusja nad przyczynami zaburzeń jedzenia w świetle wyników badań własnych. APS w Warszawie. WSGE Józefów
15.20-15.30 PODSUMOWANIE KONFERENCJI
 
Partnerzy konferencji:
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych im. Ks. Józefa Majki w Mińsku Mazowieckim
 
 
Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube