Tworzymy aktywne społeczeństwo

18.10.2011 Dylematy współczesnej edukacji - teoria, badania, praktyka

Tytuł konferencji:  Dylematy współczesnej edukacji - teoria, badania, praktyka
 
Konferencja z dnia: 18 października 2011
 
Miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie
 
Główne tematy konferencji:
1. Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji
2. Edukacja w procesie zmian i wobec zmian
3. Szkoła i rodzina wobec rozwoju dzieci i młodzieży
4. Edukacja wobec wyzwań cywilizacyjnych
5. Edukacja w perspektywie nauk spokrewnionych 
z pedagogiką 
6. Edukacja nauczycieli a kreowanie tożsamości zawodowej współczesnego pedagoga
7. Jakość edukacji akademickiej w naukach o wychowaniu
 
Komitet naukowy: 
• Prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski – przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk - przewodniczący
• Dr Magdalena Sitek – Prorektor Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie - wiceprzewodnicząca Komitetu Naukowego
• Dr Krzysztof Dziurzyński - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie - sekretarz
• Ks .prof. dr hab. Witold Zdaniewicz – Wyższa szkoła Nauk Społecznych w Mińsku Mazowieckim
• Prof. dr hab. Janusz Gęsicki - Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
• Prof. dr hab. Henryka Kwiatkowska – Uniwersytet Warszawski
• Prof. dr hab. Jacek Piekarski – Uniwersytet Łódzki
• Prof. dr hab. Rafał Piwowarski – Uniwersytet w Białymstoku
• Prof. dr hab. Ryszard Stępień - Akademia Humanistyczna w Pułtusku
• Prof. dr hab. Mirosław J. Szymański - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
• Prof. dr hab. Kazimierz Żegnałek - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
• Dr Paweł Migała - Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej
• Dr Monika Jurewicz – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
• Dr Jarosław Michalski - Wyższa szkoła Nauk Społecznych w Mińsku Mazowieckim
 
Komitet organizacyjny:
• Dr Krzysztof Dziurzyński
• Dr Dorota Łażewska
• Mgr Sylwia Ćmiel 
• Mgr Magdalena Zielińska
• Małgorzata Radecka
 
Partnerzy konferencji:
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych im. Ks. Józefa Majki w Mińsku Mazowieckim
 
 
Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube