Tworzymy aktywne społeczeństwo

27.10.2011 Szkoła i rodzina wobec zagrożeń cyberprzestrzeni - aspekty zdrowotne i wychowawcze

Tytuł konferencji: Szkoła i rodzina wobec zagrożeń cyberprzestrzeni - aspekty zdrowotne i wychowawcze
 
Konferencja z dnia: 27 października 2011
 
Miejsce: Młodzieżowym Domy Kultury w Otwocku 
 
Cel konferencji:
Celem było zapoznanie uczestników z najważniejszymi i najnowszymi zjawiskami patologicznymi występującymi w świecie wirtualnym, a będącymi powszechnym zagrożeniem dla ucznia i nauczyciela i rodziny oraz doskonalenie kompetencji społeczno-medialnych pracowników instytucji oświatowo-wychowawczych, a także rodziców.
Kontekst analiz obejmował podstawy teoretyczne (badania naukowe) i praktykę (doświadczenia).  
 
Przesłanki uzasadniające potrzebę konferencji:
1.Naukowe. Polegają diagnozie kompetencji kluczowych, zwłaszcza informacyjno-medialnych nauczycieli i na tej podstawie wzbogaceniu, uzupełnieniu i rozwinięciu teoretycznych orientacji, nurtów, podstaw i praktyki edukacyjnej oraz modyfikacja dotychczasowych, tradycyjnych rozwiązań oświatowych, wychowawczych i dydaktycznych dotyczących kształcenia i doskonalenia ich kwalifikacji w zakresie zagrożeń jakie stwarza świat wirtualny.
2.Cywilizacyjne. Związane z przemianami i istotnym wzrostem znaczenia wiedzy (informacji) w procesie globalizacji oraz z wejściem Polski do UE. Media, będące podstawą funkcjonowania społeczeństwa wiedzy, są dziś wszechobecne. To one dokonały największego przełomu w rozwoju cywilizacyjnym – żadne inne wydarzenie w przeszłości w tak istotnym stopniu nie wpłynęło na życie, edukację i pracę ludzi na całym świecie. 
3.Informacyjno-informatyczne. Wyrażają się w tym, iż najnowsze media cyfrowe stają się coraz silniejszym wyznacznikiem postępu, rozwoju społeczno-ekonomicznego i statusu każdego człowieka.
4.Społeczno-edukacyjne. Dotyczą zmiany tradycyjnej struktury społecznej, nakładają się na siebie kultury słowa mówionego oraz drukowanego, audiowizji i multimedialności oraz interakcyjności, a dostęp do technologii informatycznych ma wpływ na zmiany tradycyjnych relacji pomiędzy ludźmi. 
5.Diagnostyczne. Polegają na przeprowadzeniu sondażowych badań w wybranych środowiskach oświatowo-wychowawczych, mających na celu ustalenie dynamiki przemian informacyjno-medialnych.
6.Lokalne. Istota ich wiąże się ze specyfiką funkcjonowania środowiska lokalnego.
 
Informacje o prelegentach:
prof. dr hab. Józef Bednarek, pedagog, dydaktyk, medioznawca. Pracownik naukowo-dydaktyczny uczelni humanistycznych i pedagogicznych. Autor kilkunastu książek i kilkudziesięciu publikacji, m. in. „Multimedialne kształcenie ustawiczne nauczycieli. Teoria. Badania. Praktyka” (2010), „Przemoc i agresja w sieci - cyberbullying” (2009), „Cyberświat – możliwości i ograniczenia” (2009), „Multimedia w kształceniu” (2006), „Społeczeństwo informacyjne i media w opinii osób niepełnosprawnych” (2005), „Media w nauczaniu” (2002). Organizator i współorganizator wielu konferencji i seminariów naukowych, na których przedstawiał referaty i komunikaty z badań. Kierownik projektów badawczych. Promotor prac magisterskich i doktorskich. Twórca licznych innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych. Wykładowca wielu szkoleń i warsztatów. Przedmiotem zainteresowań jest świat wirtualny – jego możliwości i zagrożenia.
dr Anna Andrzejewska,  pedagog w zakresie edukacji informatycznej i medialnej, ekspert w zakresie zagrożeń cyberprzestrzeni. Pracownik naukowo-dydaktyczny uczelni pedagogicznych. Autorka książek m. in. „Patologie moralne w sieci (2009), „Gry komputerowe i sieciowe. Nasze dziecko w wielkiej sieci” (2009), „Cyberświat – możliwości i ograniczenia” (2009), „(Nie)Bezpieczny komputer. Od euforii do uzależnień”(2008). „Magia szklanego ekranu – zagrożenia płynące z telewizji” (2007), Zajmuje się  edukacją medialną, patologiami w cyberprzestrzeni oraz uzależnieniami od mediów cyfrowych. Od lat prowadzi badania związane z wpływem najnowszych mediów na życie dzieci i młodzieży. Uczestniczka międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych i sympozjów. Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu zagrożeń powodowanych przez cyberprzestrzeń. Współautorka projektów badawczych. Współtwórca wielu filmów dydaktycznych i aplikacji multimedialnych z ww. obszarów wiedzy. Zainteresowania naukowe dotyczą: pedagogiki, psychologii, edukacji medialnej, cyberprzestrzeni, patologii społecznych.
 
Program konferencji: 
1.Otwarcie konferencji, powitanie gości – organizatorzy konferencji 
2.Szanse i zagrożenia cyberprzestrzeni. Nowe kompetencje medialne - prof. Józef Bednarek 
3.Wystąpienia zaproszonych prelegentów 
4.Infoholizm (uzależnienie od komputera i Internetu) jako nowe zjawisko społeczno-wychowawcze  – dr Anna Andrzejewska - 
5.Gry komputerowe – zagrożenie dla osobowości, rozwoju i postaw dzieci i młodzieży   – dr Anna Andrzejewska
6.Przerwa
7.Inne patologie społeczne wynikające z przebywania cyberprzestrzeni m. in.  cyberbullying (cyberprzemoc), pedofilia internetowa, samobójstwa w sieci, bigoreksja  – dr Anna Andrzejewska
8.Dyskusja (czas w zależności od uznania) - dr Anna Andrzejewska i prof. Józef Bednarek  
9.Zakończenie i wnioski  prof. Józef Bednarek 
 
Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube