Tworzymy aktywne społeczeństwo

Zarządzanie w XXI wieku - 20.05.2015

Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Konferencji Naukowej:

„Zarządzanie w XXI wieku. W poszukiwaniu nowych koncepcji nowoczesnego zarządzania organizacją”.

Konferencja odbędzie się 20 maja 2015 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie ul. Sienkiewicza 4, 05-410 Józefów.

CEL KONFERENCJI:

Zarządzanie jest kierunkiem, który nakłada odpowiedzialność i wymaga kreowania
i promowania człowieka w organizacji jako najwyższej wartości. Zmiany zachodzące zarówno w Polsce jak i świecie są niezwykle dynamiczne, a zatem wymuszają notoryczny rozwój, który nie opiera się na schematach. W związku z tym należy zadać pytania: Czego uczyć w dziedzinie zarządzania?; Jak będą wyglądały organizacje przyszłości?; a także Jakich pracowników będą potrzebowały organizacje inteligentne? Koniecznym wydaje się udzielenie odpowiedzi na temat wzajemnych powiązań w rozwijaniu struktur w organizacjach przyszłości.

OPIS SESJI NAUKOWYCH:

1. Kształtowanie kultury organizacyjnej

Kultura organizacyjna jest wzorcem dla pracowników, który obejmuje wartości, normy i sposoby radzenia sobie z doświadczeniami wypracowanymi w toku jej rozwoju.

Organizacje tworzą ludzie oraz ich przekonania i oczekiwania. Natomiast kulturę organizacyjną tworzą zachowania ludzkie zwłaszcza te, które stały się nawykiem. Ich cechą charakterystyczną jest regularność, podporządkowanie wzorcom i modelom osobowym a także przedmioty, które stanowią rezultat zachowań ludzi.

2. Znaczenie innowacyjności przedsiębiorstw

Innowacyjność a także umiejętność ich wdrażania są podstawowym zagadnieniem dla funkcjonujących przedsiębiorstw na polskim rynku. Szczególne znaczenie mają innowacje procesowe i produktowe będące elementem konkurencyjności. Przedsiębiorstwa wprowadzając innowacje nie wykorzystują wszystkich instrumentów typu dotacje, kredyty technologiczne fundusze kapitału podwyższonego ryzyka.

Ważną role działalności innowacyjnej przedsiębiorstw spełniają źródła wewnętrzne. Natomiast źródłem zewnętrznym są uczestnicy rynku (interesariusze). Przedsiębiorstwa powinny wykazywać elastyczność, szybką reakcję na sygnały z rynku a także indywidualne podejście do klientów jak wskaźniki dotyczące innowacyjności.

3. Zarządzanie wiedzą w organizacjach

Zmieniające się otoczenie zmusza kadrę kierowniczą do działań odpowiednich w stosunku do zachodzących zmian. Podkreśla się rolę wiedzy jako czynnika sukcesu organizacji. Ważnym źródłem przewagi konkurencyjnej jest wiedza i doświadczenie. W organizacjach opartych na wiedzy wyjątkowego znaczenia nabiera analiza o pracownikach dysponujących dużą wiedzą i doświadczeniem. To oni kreują przyszłość firmy zdobywając nowe rynki,, produkty i usługi. Efektywne zarządzanie wiedzą uzależnione jest od warunków jakie panują w organizacji. Dotyczy to przede wszystkim ogólnego dostępu do informacji, ciągłego procesu rozwoju zawodowego każdego z pracowników a także poczucia przynależności do firmy.

4. Negocjacje podstawą funkcjonowania organizacji

Konflikty, kompromisy i różnice zdań to sytuacje zmuszające do ciągłych negocjacji, które są sztuką uzupełniającą wiedzę o skutecznej realizacji zadań. Zmiany społeczne i ekonomiczne związane z procesem przekształceń przedsiębiorstw powodują, że negocjacje są nieodzownym elementem ich funkcjonowania. Są instrumentem kształtowania stosunków z otoczeniem. Stylem prowadzenia negocjacji wpływamy na świat a przede wszystkim na ludzi z którymi możemy konkurować i współpracować. Jak negocjujemy w takim świecie żyjemy.

5. Rola kontroli, controllingu i audytu w zarządzaniu organizacją

Rozwój organizacji wymusza nieustanne doskonalenie obszarów i procesów funkcjonowania organizacji. W tym celu wykorzystuje się narzędzia służące do oceniania istniejącej rzeczywistości. Zarządzanie personelem wymaga kontrolowania celem skorygowania podjętych decyzji. Równie istotnym narzędziem zarządzania jest controlling gdzie do podstawowych funkcji tradycyjnej kontroli dodano potrzebę przewidywań umożliwiających jej wykonanie w razie wystąpienia nieprawidłowości. Controlling w swej istocie proponuje system zespołowego zarządzania w którym dokładnie rozgranicza się zakres zadań o kompetencji.

Innym od niedawna stosowanym narzędziem do diagnozowania i oceny jest audyt którego istotą jest zwiększanie efektywności stosowanych procedur a także pokazanie właściwego lub niewłaściwego sposobu wykorzystania posiadanych przez organizacje zasobów ludzkich, materialnych i niematerialnych.

6. Marketing źródłem przewagi konkurencyjnej na rynku

Istota planowania działalności przedsiębiorstwa uzależniona jest od wielkości organizacji oraz zróżnicowania rynku na którym funkcjonuje. W procesie zarządzania działalność marketingowa jest czynnikiem kreującym jego rozwój. Planowanie działalności marketingowej dotyczy: analizy i oceny sytuacji wewnętrznej przedsiębiorstwa, analizy otoczenia makro, analizy otoczenia mikro (konkurencja, odbiorcy dostawcy).

Plan marketingowy wyznacza cele przedsiębiorstwa i strategie prowadzące do osiągnięcia tych celów. Musi on być twórczy oraz innowacyjny jeśli przedsiębiorstwo ma osiągnąć wzrost swego znaczenia. Powinien określać optymalne możliwości biznesu oraz sposoby wejścia na rynek.

7. Społeczna odpowiedzialność biznesu
 
Społeczna odpowiedzialność biznesu w swojej działalności uwzględnia oczekiwania społeczne. Budowanie strategii przedsiębiorstwa dotyczy interesów społecznych, etycznych oraz kwestii ochrony środowiska naturalnego.
Zagadnienia CSR (ang. Corporate Social Responsibility) są jednym z najważniejszych priorytetów Unii Europejskiej. Ich zadaniem jest wzmocnienie gospodarki wszystkich państw. Społeczna odpowiedzialność biznesu powinna być traktowana jako inwestycja w rozwój przedsiębiorstwa. Sprzyja to poprawie wizerunku organizacji, co w konsekwencji zwiększa zaufanie i zadowolenie klientów. Stosowanie CSR rozwija innowacyjność przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku.

 


PATRONAT HONOROWY:

 

SPONSOR STRATEGICZNY:


KOMITET HONOROWY:

 • Przewodnicząca Komitetu Honorowego: Prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz
 • Prof. zw. dr hab. Bronisław Sitek – Prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
 • Dr Elwira Gross – Gołacka – Dyrektor Generalna Ministerstwa Gospodarki
 • Prof. zw. dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska – Rektor Uczelni Łazarskiego
 • Prof. zw. dr hab. Roman Patora – Rektor Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
 • Prof. zw. dr hab. Łukasz Sułkowski – Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Dr Tadeusz Graca – Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 • Doc. Krzysztof Sikora – Prezydent Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
 • Dr Grzegorz Pietrek – Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Sz. P. Iwona Gaweł – Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
 • Sz. P. Ałła Rycek – Centre of Excellence Sp. z o.o. – Śląski Park Przemysłowo – Technologiczny
 • Sz.P. Adam Ciszkowski – Burmistrz Halinowa

KOMITET NAUKOWY:

 • Przewodnicząca Komitetu Naukowego: Prof. WSGE dr hab. Magdalena Sitek – Prorektor Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 • Dr Robert Szeliga – Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Dr Andrzej Woźniak – Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Dr Małgorzata Such – Pyrgiel – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 • Dr Aleksandra Szejniuk
 • Dr Małgorzata Kaniewska

KOMITET ORGANIZACYJNY:

 • Dr Małgorzata Such – Pyrgiel – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych
 • Dr Michał Domański
 • Dr Zygmunt Domański
 • Dr Katarzyna Ferszt-Piłat
 • Dr Dorota Łażewska
 • Dr Małgorzata Kaniewska
 • Dr Kateryna Novikova
 • Dr Anna Orzyłowska
 • Dr Aleksandra Szejniuk
 • Dr Tomasz Wrzosek      
 • Mgr Michał Łęski                                     

OPŁATY KONFERENCYJNE:

  Udział Referat Publikacja* Opłata w PLN 
Pakiet 1 + - -
Pakiet 2 + + - 200 
Pakiet 3 - - + 400 
Pakiet 4 + + + 400

W ramach opłaty uczestnicy mają dostęp do:

 • Dostęp do wszystkich sesji konferencyjnych
 • Pakiet powitalny
 • Obiad i napoje
 • Publikację po Konferencji w Journal of Modern Science (Pakiet 3,4) lub w monografii pokonferencyjnej. O kwalifikacji artykułu zadecyduje ocena zespołu recenzentów Wydawnictwa WSGE. Każdy autor otrzyma jeden bezpłatny egzemplarz. Komitet Naukowy zastrzega sobie możliwość odrzucenia zgłoszonego referatu, ze względu na niezgodność z tematem konferencji.

Osoby zainteresowane udziałem w  konferencji i publikacji  proszone są o przesyłanie zgłoszeń  do dnia  30 kwietnia 2015 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prosimy o sformatowanie wiadomości e-mail w następujący sposób:

 • Temat wiadomości e-mail: Konferencja 20 maja 2015
 • Treść wiadomości e-mail: Imię Nazwisko, Wydział, Nazwa Uczelni / Nazwa jednostki organizacyjnej
 • Załącznik: Artykuł w formacie .doc lub .docx,  (zgodny z wymogami redakcyjnymi Wydawnictwa WSGE dostępnymi pod linkiem http://wsge.edu.pl/index.php/instrukcje-dla-autorow). Wersja do publikacji do 31.05.2015 r.

WPŁATY

Wpłat należy dokonać do 30. 04. 2015 r. na Konto Uczelni:

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi

Ul. Sienkiewicza 4

05 – 410 Józefów

Nazwa banku: PKO BP
Numer konta: 52 1020 1127 0000 1302 0096 0385
Tytuł wpłaty: Konferencja_20.05.2015_NAZWISKO


PROGRAM KONFERENCJI


SEKRETARIAT KONFERENCJI 

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie k/Otwocka
ul. Sienkiewicza 4
05 – 410 Józefów
tel. (0 22) 789 60 96
fax (0 22) 789 60 96 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


   

 

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube