Tworzymy aktywne społeczeństwo

5.10.2015 I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. „Problematyka polskiego pieniądza”

Wydział Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie wraz z Wyższą Szkołą Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie,

Zorganizowało  I Ogólnopolską Konferencję Naukową pn. „Problematyka polskiego pieniądza”

Tegoroczny temat - „historyczne i przyszłościowe umiejscowienie polskiego złotego”

Termin: 5 października 2015

Miejsce: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie przy ul. Pawiej 55

Zakres: Temat konferencji może być podjęty w wymiarze: prawnym, finansowym, społecznym, politycznym

 

Cel Konferencji:

Geneza konferencji wynika z szerokiej dyskusji nad przyszłością polskiego pieniądza.

Celem konferencji będzie systematyzacja wiedzy oraz wymiana doświadczeń z zakresu polskiej polityki monetarnej, jak również wskazanie perspektyw dla polskiej złotówki w kontekście integracji europejskiej, zidentyfikowanie pojawiających się szans i zagrożeń. Konferencja przyczyni się do zintegrowania środowiska naukowego i bankowego, co będzie miało wpływ na transfer nowych rozwiązań, jak również budowanie nowego myślenia o najbezpieczniejszym środku płatniczym.

Ponadto konferencja stanie się forum wymiany wiedzy i opinii środowisk naukowych, a zarazem poglądów i doświadczeń praktyków, zajmujących się sektorem bankowym i nie tylko. Uczestnicy będą mieli okazję do przekazania własnych przemyśleń i doświadczeń oraz prowadzenia twórczych dyskusji w gronie pracowników naukowych, jak również praktyków.

 

Komitet Naukowy:

Prof. dr hab. Maria Sierpińska - J.M. Rektor WSFiZ w Warszawie

Prof. dr hab. Marian Kallas – Dziekan Wydziału Prawa I Administracji WSFiZ (Przewodniczący Konferencji)

Prof. dr hab. Stanisław Stadniczeńko – Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji WSFiZ

Prof. dr hab. Włodzimierz Rembisz - Dziekan Wydziału Zarządzania i Finansów WSFiZ w Warszawie

Prof. dr hab. Bronisław Sitek – Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny w Warszawie

Prof. nadzw. dr hab. Kazimierz Strzyczkowski - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Łódzki

Prof. nadzw. dr hab. Tomasz Kuczur - Kierownik Zakładu Współczesnych Systemów Politycznych UKW

 

Komitet Organizacyjny:

Przewodniczący Komitetu - dr Paweł Sitek

Członek komitetu – dr Sylwia Naszydłowska

Członek komitetu – mgr Artur Banaszak

Członek komitetu – mgr Dominika Rymarczyk

Członek komitetu – mgr Martyna Sawicka

Członek Komitetu – mgr Kinga Tobiasz

Członek Komitetu – mgr Anita Niemczyk

Członek komitetu – mgr Ewa Wesołowska

Program konferencji

 http://vizja.pl/i-ogolnopolska-konferencja-naukowa-pn-problematyka-polskiego-pieniadza,a221.html

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube