Tworzymy aktywne społeczeństwo

3.09.2016 II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. „Polska a unia bankowa”

Wydział Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie

Wraz z Wyższą Szkołą Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie

 

Zorganizował  II Ogólnopolską Konferencję Naukową  pn. „Polska a unia bankowa”

Tegoroczny temat - „Polski sektor bankowy, wyzwania, zagrożenia i szanse”

Termin: 3 września 2016

Miejsce: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie przy ul. Pawiej 55

Zakres: Temat konferencji może być podjęty w wymiarze: prawnym, finansowym, społecznym, politycznym

Współorganizatorzy:

Wydział Prawa i Administracji – Uniwersytet Rzeszowski,

 

Cel Konferencji:

Geneza konferencji wynika z faktu trwającej implementacji zintegrowanych ram prawnych unii bankowej do krajowych systemów prawnych.

Celem konferencji będzie identyfikacja wyzwań, zagrożeń i szans stojących przed polskim sektorem bankowym. Ponadto próba weryfikacji reform w sektorze bankowym oraz wymiana doświadczeń z zakresu kończącej się reformy sektora bankowego, jak również wskazanie perspektyw dla Polski, zidentyfikowanie pojawiających się szans i zagrożeń. Konferencja przyczyni się do zintegrowania środowiska naukowego i bankowego, co będzie miało wpływ na transfer nowych rozwiązań, jak również budowanie nowego myślenia po kryzysie finansowym.

Ponadto konferencja stanie się forum wymiany wiedzy i opinii środowisk naukowych, a zarazem poglądów i doświadczeń praktyków, zajmujących się sektorem bankowym. Uczestnicy będą mieli okazję do przekazania własnych przemyśleń i doświadczeń oraz prowadzenia twórczych dyskusji w gronie pracowników naukowych, jak również praktyków.

 

Komitet Naukowy:

Prof. dr hab. Maria Sierpińska - J.M. Rektor WSFiZ w Warszawie

Prof. dr hab. Marian Kallas – Dziekan Wydziału Prawa I Administracji WSFiZ (Przewodniczący Konferencji)

Prof. nadzw. dr hab. Kazimierz Strzyczkowski - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Łódzki

Prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Czuryk – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Prof. nadzw. dr hab. Mirosław Karpiuk – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Prokop – Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki I Przedsiębiorczości w Łomży

Prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Feret – Uniwersytet Rzeszowski

Prof. nadzw. dr hab. Marcin Szewczak – Katolicki Uniwersytet Lubelski

dr Paweł Sitek – Wydział Prawa i Administracji WSFiZ Warszawa

 

Komitet Organizacyjny:

Przewodniczący Komitetu - dr Paweł Sitek

Wiceprzewodnicząca Komitetu – mgr Anita Niemczyk-Wójcik

Wiceprzewodniczący Komitetu – mgr Tomasz Talar

Członek komitetu – dr Sylwia Naszydłowska

Członek Komitetu – dr Wojciech Maruchin

Członek komitetu – mgr Martyna Sawicka

Członek Komitetu – mgr Paweł Gołębiewski

Członek Komitetu – mgr Iwona Deręgowska

 

Program konferencji

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube