Tworzymy aktywne społeczeństwo

10.10.2016 II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. "Problematyka polskiego pieniądza"

Wydział Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie wraz  Wyższą Szkołą Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie,

Zorganizowało  II Ogólnopolską Konferencję Naukową pn. „Problematyka polskiego pieniądza”

Tegoroczny temat - „Pieniądz i jego oddziaływanie na otoczenie”

Termin: 10 października 2016

Miejsce: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie przy ul. Pawiej 55

Zakres: Temat konferencji może być podjęty w wymiarze: prawnym, finansowym, społecznym, politycznym

Współorganizatorzy:

Wydział Prawa i Administracji – Uniwersytet Rzeszowski,

 

Cel Konferencji:

Geneza konferencji wynika z szerokiej dyskusji nad przyszłością polskiego pieniądza.

Celem konferencji będzie systematyzacja wiedzy oraz wymiana doświadczeń z zakresu polskiej polityki monetarnej, w szczególności zidentyfikowanie szans, zagrożeń i powiązań z gospodarką. Konferencja przyczyni się do zintegrowania środowiska naukowego i bankowego, co będzie miało wpływ na transfer nowych rozwiązań, jak również budowanie nowego myślenia o bezpieczniejszym środku płatniczym dziś i jutro.

Ponadto konferencja stanie się forum wymiany wiedzy i opinii środowisk naukowych, a zarazem poglądów i doświadczeń praktyków, zajmujących się sektorem bankowym i nie tylko. Uczestnicy będą mieli okazję do przekazania własnych przemyśleń i doświadczeń oraz prowadzenia twórczych dyskusji w gronie pracowników naukowych, jak również praktyków.

 

 

Komitet Naukowy:

Prof. dr hab. Maria Sierpińska - J.M. Rektor WSFiZ w Warszawie

Prof. dr hab. Marian Kallas – Dziekan Wydziału Prawa I Administracji WSFiZ (Przewodniczący Konferencji)

Prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Czuryk – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Prof. nadzw. dr hab. Mirosław Karpiuk – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Prokop – Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki I Przedsiębiorczości w Łomży

Prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Feret – Uniwersytet Rzeszowski

Prof. nadzw. dr hab. Marcin Szewczak – Katolicki Uniwersytet Lubelski

dr Paweł Sitek – Wydział Prawa i Administracji WSFiZ Warszawa

 

Komitet Organizacyjny:

Przewodniczący Komitetu – dr Paweł Sitek

Wiceprzewodnicząca Komitetu – mgr Martyna Sawicka

Wiceprzewodniczący Komitetu – mgr Paweł Gołębiewski

Członek komitetu – dr Sylwia Naszydłowska

Członek Komitetu – dr Wojciech Maruchin

Członek Komitetu – mgr Tomasz Talar

Członek Komitetu – mgr Anita Niemczyk-Wójcik

Członek Komitetu – mgr Iwona Deręgowska

Program konferencji


https://polskipieniadz.vizja.pl/#_ga=1.218129497.1185740485.1475755343

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube