Tworzymy aktywne społeczeństwo

Podstawy prawa cywilnego dla administracji

Autor/rzy:

Bronisław Sitek, Izabela Bojarska

 

 

Rok Wydania:2005

Miejsce Wydania:Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN:

Liczba stron:154

Oprawa:miękka

format:140x210 mm

Słowa kluczowe: podmioty prawa cywilnego; pojęcie i rodzaje rzeczy; czynności cywilnoprawne; prawa rzeczowe; prawo własności; użytkowanie wieczyste; prawa rzeczowe ograniczone; gospodarka nieruchomościami;

Fragment wstępu / Opis:

Prawo cywilne (część ogólna i prawo rzeczowe) należy do podstawowych przedmiotów na kierunku prawo i administracja. Głównym celem tego przedmiotu jest zaznajomienie studenta z podstawowymi pojęciami i instytucjami z zakresu prawa cywilnego oraz wprowadzenie w prawo rzeczowe. W szczególności student winien poznaćkoncepcję praw rzeczowych i ich ochronę. Przyswojone wiadomości z zakresu prawa cywilnego są przydatne w nauczaniu innych przedmiotów np. prawo adinistracyjne i procedura administracyjna.

download table of contents / pobierz spis treści

download full PDF / pobierz całą publikację

 

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube