Tworzymy aktywne społeczeństwo

Integracja Polski z Unią Europejską. Przedakcesyjne przekonania i współczesne fakty

Autor/rzy:

Barbara Karolczak-Biernacka

 

 

Rok Wydania:2007

Miejsce Wydania:Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN:

Liczba stron:44

Oprawa:miękka

format:140x210 mm

Słowa kluczowe: akcesja Polski do UE; przedakcesyjne przekonania; integracja europejska

Fragment wstępu / Opis:

Proces globalizacji, a wraz z nim powstanie projektu integracji Polski z Unią Europejską, wytworzyły sytuację ujawniania się postaw proakcesyjnych i antyakcesyjnych. Zaistniał wówczas asumpt do zainteresowania pomiarem zjawiska. Wraz z biegiem okresu przedakcesyjnego, zainteresowanie kierowano przede wszystkim na ustalanie, jakie jest przyzwolenie społeczeństwa polskiego na taki krok, jaka jest proporcja euroentuzjastów do eurosceptyków, w danym momencie realizacji projektu, i jaka jest dynamika tego zjawiska. Pomiar ten stał się tematem badawczym, ale równocześnie narzędziem mającym znaczenie polityczne.

download full PDF / pobierz całą publikację

 

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube