Tworzymy aktywne społeczeństwo

O problematyce korupcji i mechanizmach korupcjogennych

Autor/rzy:

Barbara Karolczak-Biernacka

 

 

Rok Wydania:2008

Miejsce Wydania:Józefów

Wydawnictwo: WSGE

ISBN:

Liczba stron:32

Oprawa:miękka

format:140x210 mm

Słowa kluczowe: korupcja; działania anty-korupcyjne;

Fragment wstępu / Opis:

Termin k o r u p c j a pochodzi od łacińskiego słowa corruptio, co oznacza ‘zepsucie, przekupstwo’ od corrumpere ‘rozszarpać; zniszczyć; zepsuć (moralnie)’, i w polskim ujęciu oznacza „zepsucie, demoralizację, przekupstwo, łapownictwo, sprzedajność”2 lub dosłowniej „przyjmowanie korzyści majątkowych przez osoby sprawujące jakiś urząd w zamian za wykonanie jakiejś czynności urzędowej lub za naruszenie prawa; przekupstwo”.Korupcja, choć jest zjawiskiem znanym i powszechnie występującym, jest trudna do jednoznacznego określenia, wykrycia, i zbadania, a zwłaszcza do całkowitej eliminacji z życia publicznego. Ponieważ ma charakter patologii, deprawuje wszelką władzę, funkcjonariuszy publicznych, nawet resort sprawiedliwości, deprawuje urzędy i instytucje społeczne, a także sektor prywatny.

download full PDF / pobierz całą publikację

 

 

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube